Супутникові інформаційні системи та комплекси

Назва дисципліни «Супутникові інформаційні системи та комплекси» (3 семестр)

Спеціалізація «Адміністративний менеджмент в сфері захисту інформації»

Кафедра: кібербезпеки та захисту інформації

Викладач: д.т.н., професор Оксіюк Олександр Глібович

Інформація на сайті факультету: http://fit.univ.kiev.ua/archives/167

Оксіюк Олександр Глібович

Оксіюк Олександр Глібович

Анотація

При вивченні дисципліни студенти опановують основні принципи побудови і функціонування супутникових систем та комплексів, багатостанційний доступ і методи розділення сигналів, особливості роботи таких систем, їх переваги та недоліки. Здійснюється аналіз основних технічних даних типових інформаційних супутникових систем, приклади їх застосування у різних видах діяльності, як передачі інформації так і розвідки, визначення місцеположення, навігації та т.ін. Особлива увага приділяється методам кодування, які використовуються для передачі інформації та способам підвищення завадозахищеності супутникових систем та комплексів, тенденціям їх розвитку.

 

Кількість годин: лекції – 14, лабораторні – 20,  консультацій – 2, самостійна робота – 54. Разом 3 кредити ЄКТС.

Форма контролю: залік

Comments are closed.