Теорія інформаційних систем

Блок спеціалізації вільного вибору студента ОР «бакалавр» за спеціальністю 121 «Інженерія програмного забезпечення»

І. Назва блоку: Спеціалізація 2. “Теорія інформаційних систем” (3–8 семестри).

ІІ. Кафедра: Програмних систем і технологій.

ІІІ. Інформація на сайті факультету: fit.univ.kiev.ua

Анотація блоку спеціалізації

№ з/п Назва дисципліни Семестр Кількість кредитів Форма контролю Викладач
1 Мовні процесори 3 5 Екзамен  Іванов Є.В.
2 Парадигми програмування 4 4 Залік Зінченко А.Ю.
3 Інформаційна безпека 5 6 Екзамен Шевченко В.Л.
4 Українська мова (за професійним спрямуванням) 6 5 Екзамен  
5 Економіка програмного забезпечення 6 3 Залік  
6 Вбудовані системи реального часу 7 3 Залік Шевченко В.Л.
7 Пакети прикладних програм 7 6 Залік  Зінченко А.Ю.
8 Інтерактивні системи 7 5 Екзамен Поляков С.А.
9 Формальні методи специфікації програм 8 3 Екзамен  Поперешняк С.В.

 

Навчальні дисципліни  озброюють фахівця з інженерії програмного забезпечення теоретичною базою лінгвістичного забезпечення комунікативних зв’язків людини з автоматизованими системами різного призначення, методологією створення проблемно-орієнтованих мов. Метою дисциплін є розкриття сучасних наукових концепцій та понять щодо опису мов і граматик, принципів побудови лексичних, синтаксичних та семантичних аналізаторів. Будуть вивчатися теорія створення інтерпретаторів, компіляторів, різноманітних аналізаторів та генераторів програмного коду або тексту на формальних мовах. Сучасний фахівець з інформаційних технологій має бути і успішним підприємцем. Тому для покращення комунікативних здібностей пропонується вивчення економіки та ділової української мови за професійним спрямуванням. Кожну окрему парадигму програмування характеризує наявність у ній метода та зв’язку з моделлю життєвого циклу. Спільним для різних парадигм програмування є загальні принципи проектування програмного продукту. Користувач може обирати ту чи іншу парадигму програмування з позицій зручності застосування та виготовлення конкретного програмного продукту. Будуть вивчатися різні парадигми програмування, включаючи імперативну, функціональну,  логічну, об’єктно-орієнтовану та інші, їх переваги і недоліки при вирішенні різних типів задач. Дисципліни призначено для систематичного викладу принципів, моделей і методів, які використовуються в циклі розробки складних програмних продуктів.

Comments are closed.