Матричні інформаційні технології

Дисципліна вільного вибору студента ОС «магістр» освітня програма «Інформаційна аналітика та впливи»

Матричні інформаційні технології (3 семестр)

Кафедра: технологій управління, викладач: д.т.н., професор Тесля Ю.М.

Інформація у «Вікіпедії»: ttps://ru.wikipedia.org/wiki/Тесля Юрій Миколайович

тесля юрій миколаєвич

Анотація

Матрична інформаційна технологія (МІТ) – інформаційна технологія, яка будується на перетині операційних та проектних процесів підприємства. МІТ вирішує задачі управління підприємством з використанням інформації по проектам, і вирішує задачі управління проектами на базі інформації про підприємство. Вирішуючи задачі управління проектами, ця технологія дає інформацію для управління підприємством, а на основі автоматизації управлінської діяльності підприємства формується інформація для управління проектами. Таким чином, МІТ інтегрує (консолідує) інформацію, яка використовується і в процесах управління проектами, і в процесах управління підприємствами.

Студенти вивчатимуть способи консолідації інформації в матричних технологіях, будуть будувати моделі обробки інформації на перетині проектних та операційних процесів і розроблятимуть схеми отримання потрібної для оцінки діяльності підприємства аналітичної інформації в таких технологіях.

Лекції буде читати професор, який і ввів в науку поняття «матричних інформаційних технологій» – декан ФІТ Тесля Юрій Миколайович.

 

Кількість годин: Лекції – 20, Практичних – 12, Лабораторних – 16, Самостійна робота – 132 Разом 6 кредитів ЄКТС.

Форма контролю: залік

Comments are closed.