Сучасні концепції управління командами проектів

Дисципліна вільного вибору студента ОС «магістр» освітня програма «Управління проектами»

Сучасні  концепції управління командами проектів (3 семестр)

Кафедра: Технологій управління, викладач: к.т.н., доц. Кубявка Любов Богданівна

Інформація на сайті факультету:  http://fit.univ.kiev.ua/archives/110

Кубявка Любов Богданівна

Кубявка Любов Богданівна

Анотація

Мета: оволодіння вмінням реалізувати спеціальний інструментарій менеджменту в управлінні персоналом в проектах на основі вивчення теоретичних засад та зарубіжного досвіду менеджменту персоналу.

За результатами вивчення дисципліни студенти повинні знати:

 • теоретико-методологічні засади менеджменту персоналу, як механізму ефективного управління проектами;
 • принципи організації сучасних кадрових служб;
 • основні та допоміжні стилі управління;
 • сучасні теорії мотивації персоналу;
 • механізми розвитку конфліктів та засоби їх використання на благо проекту;
 • новітні психологічні підходи до впливу на свідомість та підсвідомість персоналу;
 • гендерні проблеми в суспільстві;
 • командні засоби досягнення спільної мети в проектах;
 • невербальні засоби спілкування та їх вплив на персонал;
 • особливості менеджменту персоналу в управлінні проектами;
 • основні проблеми управління командами проектів в умовах глобалізації.

За результатами вивчення дисципліни студенти повинні вміти:

 • орієнтуватися в особливостях менеджменту персоналу в різних проектах;
 • мислити в управлінських категоріях, а також зовнішньо та внутрішньо готуватися до відповідальності за прийняті управлінські рішення.

 

Кількість годин: Лекції – 20, Практичні роботи – 12, Лабораторні роботи – 16, Самостійна робота – 132. Разом 6 кредитів ЄКТС.

 

Форма контролю: залік.

Comments are closed.