Управління командами проектів

Дисципліна вільного вибору студента ОС «магістр» освітня програма «Інформаційна аналітика та впливи»

Управління командами проектів (3 семестр)

Кафедра: Технологій управління, викладач: к.т.н., проф. Морозов Віктор Володимирович

Інформація на сайті факультету: http://fit.univ.kiev.ua/archives/888

Морозов Віктор Володимирович

Морозов Віктор Володимирович

 Анотація

 В сучасних умовах успішними є ті керівники, які поряд з володінням основ менеджменту також усвідомлюють важливість психологічних основ лідерства, уміють та застосовують методи управління командами проектів. При викладенні дисципліни «Управління командами проекту» вагома увага приділятиметься вивченню:

 • психологічних методів лідерства в управлінні проектами;
 • організаційних та рольових структур управління проектами;
 • методів управління командою проекту;
 • методів розвитку команди проекту;
 • методів мотивації команди проекту;
 • методів комунікації між членами команди проекту.

При вивченні даної дисципліни вагома увага приділяється формуванню у студентів практичних навичок аналізувати та забезпечувати соціально-психологічні процеси в проектних командах.

За результатами вивчення дисципліни студенти будуть вміти:

 • визначати психотип членів команд;
 • визначати ролі команди управління проектом;
 • формувати команду управління проектом;
 • здійснювати управління командою проекту;
 • мотивувати членів команди проекту;
 • презентувати та публічно витупати перед зацікавленими сторонами проекту;
 • проводити наради та перемовини з учасниками проекту;
 • управляти конфліктами в проекті; розвивати команду управління проектом.

 

Кількість годин: Лекції – 20, Практичних – 12, Лабораторних – 16, Самостійна робота – 132 Разом 6 кредитів ЄКТС.

 

Форма контролю: залік

 

Comments are closed.