Проактивне управління проектами створення та розвитку ІТ систем

Дисципліна вільного вибору студента ОС «магістр» освітня програма «Управління проектами»

Проактивне управління проектами створення та розвитку ІТ систем (3 семестр)

Кафедра: Технологій управління, викладач: к.т.н., доц. Кальніченко Олена Володимирівна*

Кальніченко Олена ВолодимирівнаКальніченко Олена Володимирівна

Анотація

 Метою вивчення дисципліни “Проактивне управління проектами створення та розвитку ІТ систем” являється вивчення та застосування моделей, методів та засобів проактивного управління проектами створення та розвитку ІТ систем.

В результаті вивчення дисципліни студенти отримають навички в області проактивного управління проектною командою та впливом на зацікавлені сторони проекту створення та розвитку ІТ систем. Розглядаються підходи та методи формування проактивного впливу на предметну область проекту та забезпечення ефективної реалізації процесів управління ІТ проектами. В дисципліні приводяться методи, інструменти та підходи проактивного управління створення та розвитку ІТ систем. У студентів формуються практичні навички реалізації проектів створення та розвитку ІТ систем із застосуванням проактивного управління проектами.

 

Кількість годин: Лекції – 20, Практичних – 12, Лабораторних – 16, Самостійна робота – 132 Разом 6 кредитів ЄКТС.

 Форма контролю: залік.

Comments are closed.