Інформаційні системи економічного аналізу

Дисципліна вільного вибору студента ОС «магістр» спеціальність 8.18010013 «Управління проектами»

Інформаційні системи економічного аналізу (3 семестр)

Кафедра: Технологій управління, викладач: к.е.н., асист. Коломієць Анна Степанівна

Інформація на сайті факультету:  http://fit.univ.kiev.ua/archives/1232

Коломієць Анна Степанівна

Коломієць Анна Степанівна

Анотація

Слухачі курсу дізнаються про основні елементи технології рішення типових задач складання фінансових планів, контролю і аналізу їх виконання в інформаційно-аналітичному проектному та програмному середовищі.

Паралельно з розглядом основних елементів інформаційно-аналітичного забезпечення, призначеного для керівників проектів та програм, дається докладне роз’яснення методологічних принципів його використання при практичному рішенні задач планування і управлінського обліку, як в організаціях так і в проектному оточенні..

Разом із завданнями фінансового планування, велика увага приділена техніці рішення задач економічного аналізу в комп’ютерному середовищі, даються пояснення про порядок інтерпретації показників, що виводяться програмою, окремо і у взаємозв’язку. Виклад супроводжується теоретичним матеріалом.

Метою дисципліни є формування системного мислення та навичок проведення досліджень з проблем економічного аналізу соціально-економічних проектів в сфері інформаційних технологій. Слухачі вивчать теоретичні засади, методології та методи економічного аналізу інформаційних проектів; набудуть навички використання методів контролю та аналізу у прикладних дослідженнях, проектуванні та експлуатації інформаційних систем і технологій..

 

Кількість годин: Лекції – 20, Лабораторні роботи – 16, Практичні роботи 12, Самостійна робота – 132. Разом 6 кредитів ЄКТС.

 

Форма контролю: Залік.

Comments are closed.