Управління науковими проектами

Дисципліна вільного вибору студента ОС «магістр» освітня програма «Управління проектами»

Управління науковими проектами (3 семестр)

Кафедра: технологій управління, викладач: к.т.н., доц. Кальніченко Олена Володимирівна

Інформація на сайті факультету:  http://fit.univ.kiev.ua/archives/2124

Кальніченко Олена Володимирівна

Анотація

Розвиток науки в Україні є лише декларативно пріоритетним напрямком. Тому з боку держави сучасні науковці майже не підтримуються. Разом з тим, провідні науковці намагаються самостійно розвивати науку та залишаються на достатньо високому рівні. Для того щоб мати змогу приймати участь в міжнародних проектах, отримувати гранти та фінансування міжнародних організацій або приватних інвесторів необхідно вміти на достатньо високому рівні обґрунтовувати доцільність інвестицій та управляти інноваційними проектами.

Дисципліна розглядає специфіку проектів в науковій сфері, можливість застосування методології управління проектами в наукових проектах, аспекти підготовки проектних пропозицій, пошуку інвесторів, життєвий шлях наукового проекту, особливості створення та розвитку проектних команд, питання та проблеми виходу на міжнародні ринки та залучення іноземних інвестицій,  маркетингові дослідження в наукових проектах, оцінки продукту проекту з позиції привабливості для ринку, а також  досвід передових країн світу у  розвитку науки завдяки реалізації наукових проектів. Також досліджуються економічні показники ефективності інноваційних проектів.

 

Кількість годин: Лекції – 20, Лабораторні роботи – 16, Практичні роботи 12, Самостійна робота – 132. Разом 6 кредитів ЄКТС.

 

Форма контролю: Залік.

Comments are closed.