Програмно-цільові методи в економіці

Дисципліна вільного вибору студента ОС «магістр» освітня програма «Інформаційна аналітика та впливи»

Програмно-цільові методи в економіці (3 семестр)

Кафедра: Технологій управління, викладач: д.е.н., доц.  Онищенко Андрій Михайлович

Інформація на сайті факультету:  http://fit.univ.kiev.ua/archives/121

Онищенко Андрій Михайлович

Онищенко Андрій Михайлович

Анотація

На сучасному етапі розвитку людства є загальновизнаною думка, що програмно-цільовий метод є важливим інструментом здійснення розвитку економіки країни та її регіонів поряд з методами прогнозування, індикативного планування та ін. Виходячи з цього, дисципліна покликана вивчити реалізацію за допомогою програмно-цільового методу нагальної потреби у здійсненні інтеграційних процесів економіки, обумовлену, по-перше, зростанням складності, комплексності проблем економічного розвитку, які вимагають для свого розв’язання ефективних міжгалузевих, міжвідомчих, міжрегіональних взаємодій, по-друге, високим ступенем галузевої, територіальної диференціації розвитку виробничих сил, доповнену зростаючими обсягами інформаційних потоків.

 

Кількість годин: Лекції – 20, Практичних – 12, Лабораторних – 16, Самостійна робота – 132.

Разом 6 кредитів ЄКТС.

 

Форма контролю: залік

 

 

Comments are closed.