Напрямки наукової роботи кафедри ТУ

І. Розробка та впровадження систем управління проектами та програмами проектно-орієнтованих підприємств.

Тематика досліджень:

1.1. Створення систем управління проектами для промислових підприємств України.

1.2. Створення систем голосового управління технічними пристроями.

1.3. Створення системи управління програмою інформатизації КНУ ім. Тараса Шевченка через проекти.

1.4. Розвиток теорії несилової взаємодії .

1.5. Біадаптивні системи управління проектно-орієнтованими підприємствами.

1.6. Розробка інструментів несилового управління якістю проектів .

1.7. Управління впровадженням комерційної концесії на промислових підприємствах.

 

ІІ. Розвиток методологій та інструментів управління проектами та програмами .

Тематика досліджень:

2.1. Розробка інструментів управління конфігурацією проектів.

2.2. Управління комунікаційними бар’єрами в управління проектами та програмами.

2.3. Створення інтегрованих систем управління гібридними закупівлями, поставками та контрактами в управлінні міжнародними проектами та програмами.

2.4. Побудова моделей і методів взаємодії у проектах з турбулентним оточенням.

2.5. Формування методології управління проектами організації базуючись на психологічних особливостях учасників проектних команд.

2.6. Управління проектами розвитку науковомістких підприємств з використанням інформаційних технологій.

 

Comments are closed.