Вступ до аспірантури та докторантури факультету інформаційних технологій

Правила прийому до аспірантури та ад’юнктури на 2017 рік

Правила прийому до аспірантури/ад’юнктури для здобуття наукового ступеня доктора філософії розроблені Приймальною комісією Київського національного університету імені Тараса Шевченка відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України у 2017 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 4 листопада 2015 року за № 1351/27796.

Правила прийому до аспірантури/ад’юнктури в 2017 році

Постанова Кабінету Міністрів України від 23.03.2016р. №261  «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)»

Заява на допуск до вступних іспитів в аспірантуру

Склад предметних комісій та розклад вступних істипів до аспірантури(ад’юнктури) у вересні 2016 року

Наказ проректора з наукової роботи від 27.01.2016 р. № 49-32 «Про затвердження складу приймальної комісії по проведенню прийому до аспірантури (ад’юнктури) у 2016 році»

На факультет інформаційних технологій Оголошено Вступ до аспірантури для здобуття наукового ступеня доктора філософії в 2016 році за наступним спеціальностям

Без імені

Етапи вступної кампанії

Перелік іспитів

Перелік міжнародних сертифікатів з іноземної мови рівнів С1 – С2, які зараховуються замість вступного іспиту до аспірантури/ад’юнктури

Порядок нарахування додаткових балів за навчальні/наукові досягнення

Формула формування конкурсної оцінки (КО) особи, яка претендуватиме на зарахування до аспірантури (ад’юнктури)

Порядок прийому заяв і документів

Програми для вступу до аспірантури (ад`юнктури) на факультеті інформаційних технологій для екзамену зі спеціальності

121 Інженерія програмного забезпечення
122 Комп`ютерні науки та інформаційні технології

Детальну інформацію про умови вступу до аспірантури та докторантури можна отримати на сайті відділу підготовки та атестації науково-педагогічних кадрів.

Comments are closed.