Освітньо-наукова програма: системи та засоби штучного інтелекту

Фахівець рівня доктор філософії.

Освітньо-наукова програма системи та засоби штучного інтелекту

За спеціальністю 122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології

Галузь науки 12 Інформаційні технології.

Освітній рівень: ІІІ (освітньо-науковий) рівень вищої освіти.

Кваліфікації: доктор філософії у галузі інформаційних технологій за спеціальністю «Комп’ютерні науки та інформаційні технології».

З узагальненим об’єктом діяльності: наука, інформаційні технології, вища освіта.

З нормативним терміном навчання (денна форма): чотири роки.

Підготовка докторів філософії складається з наукової та освітньої складових. До наукової складової входять проведення дослідження,  написання дисертації, публікація статей та тез для апробації роботи.

Освітня складова ґрунтується на навчальному плані програми підготовки:

1.Обов’язкові навчальні дисципліни

ОНД.01Академічне письмо англійською мовою (English academic writing)
ОНД.02Філософія науки та інновацій
*ОНД.03Асистентська педагогічна практика

2.Дисципліни вибору факультету/інституту

ДВВ.01Аспірантські студії (лекції, семінари, воркшопи зі спеціальності та за темою наукового дослідження)
ДВВ.02Сучасні підходи до розробки та впровадження

3.Дисципліни вільного вибору аспіранта

ДВА.3.01Перелік № 1 (1 дисципліна з переліку)
ДВА.3.02Перелік № 2 (2 дисципліни з переліку)
ДВА.3.02.01Системи інтелектуального аналізу і управління даними (англ. мовою)
ДВА.3.02.02Сучасні технології високопродуктивних обчислень
ДВА.3.02.03Алгоритмування в механотрониці
ДВА.3.02.04Нейронні мережі та методи їх проектування
ДВА.3.02.05Штучний інтелект для технологій навчання
ДВА.3.02.06Сучасні технології обчислювального інтелекту

Comments are closed.