Спецкурси для аспірантів 2014/2015 н.р.

І.Укладання та оформлення заявок на гранти Німецького фонду академічних обмінів“.

ІІ. “Науковий стиль письма для навчання та досліджень у Німеччині”. 

Викладач: маг. Штеффі Арнольд (Steffi Arnold), лекторка Німецької служби академічних обмінів (DAAD), моб.: +38 099 097 18 52, e-mail: arnold@daad.org.ua. Мова викладання: німецька, англійська.

Обидва спецкурси йдуть один за одним і розділені на 3 цільові групи за спеціалізацією, однак аспіранти всіх факультетів можуть відвідувати групи як своєї, так і іншої спеціалізації:

 • природничі науки (спецкурс І і ІІ)
  місце: ННІ “Геологічний інститут”, вул. Васильківська, 90, ауд. 104
  час: щосереди з 1.10.2014 по 17.12.2014, 14.00 – 15.20

 

 • соціальні науки (спецкурс І і ІІ)
  місце: червоний корпус Університету, Володимирська, 60, ауд. 204,
  час: щовівторка і щочетверга з 4.11.2014 по 11.12.2014, 11:20 12:50;

 

 • лінгвістика та перекладознавство (спецкурси І і ІІ)
  місце: Інститут філології, бульв. Тараса Шевченка, 14, ауд. 129 (перша зустріч, стежте за             оголошеннями !)
  час: щоп’ятниці, 13:00 14:20

 

Просимо реєструватися українською мовою за адресою arnold@daad.org.ua, вказавши ПІБ, групу за спеціалізацією (див. вище), іноземну мову, якою володієте (нім. чи англ.).

 

Тематика занять:

І. “Укладання та оформлення заявок на гранти Німецького фонду академічних обмінів”

  Тематичні блоки
1 1.1. Загальний огляд університетської освіти та дослідницького середовища у німецькомовних країнах.   нім. Überblick über den Universitätsbetrieb sowie Studien- und Forschungsmöglichkeiten im deutschsprachigen Raum

1.2. Можливості фінансування освіти та досліджень: стипендії Німецького фонду академічних обмінів та інших інституцій

нім. Finanzierungsmöglichkeiten: Stipendienangebot des Deutschen Akademischen Austauschdienstes und anderer Institutionen

2 2.1. Укладання біографії за німецькими стандартами та Європейський паспорт (Europass)нім. Verfassen eines Lebenslaufs nach deutscher Norm und Europass

2.2. Укладання мотиваційного листа (обґрунтування необхідності отримання зовнішнього фінансування)

нім. Verfassen eines Motivationsschreibens

3 Підготовка усного обґрунтування заявки / Інтерв’ю нім. Bewerbungsgespräch: Vorbereitung
4 Навики успішного проходження інтерв’ю: стратегії поведінки нім. Bewerbungsgespräch: Auftreten, Strategien
5 Презентація власної наукової роботи I: укладання плану дослідження нім. die eigene Arbeit präsentieren I: Verfassen eines Forschungsplans
6 Презентація власної наукової роботи IІ: укладання розширеного плану дослідження нім. die eigene Arbeit präsentieren II: Verfassen eines Forschungsplans
Залікова робота: укладення і подання заявки на отримання стипендії / гранту

 

ІІ. “Науковий стиль письма для навчання та досліджень у Німеччині”

 

  тематичні блоки
1 1.1. Німецькі норми укладання наукових текстів нім. Normen für die wissenschaftlichen Textsorten im Deutschen

1.2. Формальні вимоги: цитування, укладання бібліографії

нім. formale Anforderungen (Zitieren und Bibliographien)

2 2.1. Особливості наукового стилю мовлення: синтаксиснім. Besonderheiten der wissenschaftlichen Sprache: Syntax

2.2. Укладання анотацій та розширених анотації до дисертацій І

нім. Verfassen von Abstract und Exposé I

3 3.1. Особливості наукового стилю мовлення: лексиканім. Besonderheiten der wissenschaftlichen Sprache: Lexik

3.2. Укладання анотацій та розширених анотації до дисертацій ІІ

нім. Verfassen von Abstract und Exposé II

4 4.1. Особливості наукового стилю мовлення: прагматиканім. Besonderheiten der wissenschaftlichen Sprache: Pragmatik

4.2. Усна презентація: структура і стиль

нім. mündliche Präsentation: Aufbau und Stil

5 Усна презентація: доцільне використання медійних засобівнім. mündliche Präsentation: angemessener Medieneinsatz
6 Підсумкове заняття: особливості фахових мов (за спеціалізацією)нім. Ausblick:

fachspezifische Besonderheiten für die jeweiligen Fächer

Fachartikel verfassen und publizieren

Залікова робота: укладення і публікація наукової статті німецькою мовою

 

Steffi Arnold (DAAD)
Mob.: +38 099 097 18 52
e-mail: arnold@daad.org.ua

Comments are closed.