Медведєва Олена Михайлівна

медведєваДоктор технічних наук, професор кафедри технологій управління.

Протягом 1999-2016 рр. працювала у Східноукраїнському університеті імені Володимира Даля, займала посади асистента, доцента, професора.

З 2010 р. провідний викладач на програмах підготовки англійською мовою магістрів з управління проектами та управління інноваційною діяльністю.

Член двох спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій (К35.874.02 Львівського державного університету безпеки життєдіяльності Державної служби України з надзвичайних ситуацій та К26.001.51 Київського національного університету імені Тараса Шевченка). З 2008 р. член редакційної колегії фахового збірника наукових праць «Управління проектами та розвиток виробництва».

Практичний досвід проектної роботи: 2007-2012 рр. участь у міжнародних проектах в Україні (проект Міністерства Великобританії з питань міжнародного розвитку «Соціально-економічне відродження Донбасу», проект партнерства Канада – Україна «Регіональне врядування та розвиток», Швейцарсько-український проект «Підтримка децентралізації в Україні» DesPro; навчання проектній діяльності, виконання науково-дослідних робіт з розробки нових методів управління проектами децентралізації та місцевого управління, тренер-коуч).

Підготувала одного кандидата наук за спеціальністю 05.13.22 (2014 р.).

Автор понад 100 наукових та методичних робіт, співавтор 3-х навчальних посібників з управління проектами з грифом МОН України.

Основні напрями наукової діяльності – управління взаємодією та комунікаціями в проектах (на засадах теорії несилової взаємодії), новітні методології управління проектами/програмами/портфелями.

Comments are closed.