Ковтун Оксана Іванівна

%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d1%8b%d0%bc%d1%8f%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b9Кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри прикладних інформаційних систем

Освіта – вища, 1989-2004 рр. − Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, механіко-математичний факультет, спеціальність – математика.

Науковий ступінь, вчене звання – кандидат фізико-математичних наук, доцент.

Кандидат фізико-математичних наук з 2006 року. Кандидатську дисертацію  ”Проекційно-ітеративні методи дослідження інтегральних рівнянь з додатковими умовами” за спеціальністю 01.01.02-диференціальні рівняння, захистила у 2005 р. у Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка на механіко-математичному факультеті (диплом № 032679). Вчене звання доцента кафедри прикладної математики присвоєно 26 жовтня 2012 року (атестат 12ДЦ № 032647).

Науково-педагогічна діяльність: асистент кафедри вищої математики Інституту економіки та менеджменту національного авіаційного університету, доцент, учений секретар кафедри прикладної математики інституту інформаційно-діагностичних систем національного авіаційного університету.

Автор і співавтор близько 30 наукових та науково-методичних праць (2 підручника з грифом МОН України)

Наукові інтереси: інформаційні технології, прикладні інформаційні системи, електронний документообіг,наближені методи дослідження перевизначених задач.

Comments are closed.