Жихарєва Юлія Ігорівна

20161103_124117Кандидат фізико-математичних наук,  асистент кафедри прикладних інформаційних систем.

Освіта: Донецький національний університет, математичний факультет. Магістр зі спеціальності «Статистика». Кваліфікація: математик-статистик, аналітика банківської та страхової справи (2006 р.).

Аспірантура: НПУ імені М.П. Драгоманова, кафедра вищої математики, спеціальність 01.01.05 – теорія ймовірностей та математична статистика (2007-2010 р.р.).

У 2014 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за темою «Сингулярні розподіли ймовірностей, пов’язані з представленнями чисел знакододатними рядами Люрота».

Область наукових інтересів:

  • тополого-метричні і фрактальні властивості об’єктів зі складною локальною будовою;
  • теорія фракталів;
  • неперервні ніде не диференційовані функції;
  • динамічні моделі загальної рівноваги для для дослідження ринку акцій;
  • математичне моделювання розподілу фізичних властивостей в на норозмірних об’єктах.

Основні досягнення:

Доведено критерії належності розподілу випадкових величин, представлених знакододатними рядами Люрота, кожному з чистих лебегівських типів.

Описано точковий і неперервний спектри розподілу випадкових величин, їх тополого-метричні властивості.

Методом мінімізації визначена цільова функція в оптичних координатах для плівок In2O3 і In2O3:Sn.

Побудовано динамічну модель загальної рівноваги при наявності ринку акцій.

 

Опубліковано 27 наукових праць, з яких 2 включено до науково-мотричної бази Scopus, 12 входять  до переліку фахових видань України, 1 наукова доповідь, 12 тез міжнародних конференцій.

Comments are closed.