Василевська Олександра Петрівна

%d0%b2%d0%b0%d1%81%d0%b8%d0%bb%d0%b5%d0%b2%d1%81_%d0%ba%d0%b01Народилася 25 липня 1982 р. у місті Одеса.

У 2005 році з відзнакою закінчила Одеський національний політехнічний університет (ОНПУ), де навчалася у інституті бізнесу, економіки та інформаційних технологій на кафедрі економічної кібернетики та отримала кваліфікацію магістра економічної кібернетики.

Працювала програмістом баз даних, інженером на кафедрі економічної кібернетики ОНПУ, молодшим науковим співробітником у науково-дослідній частині ОНПУ.

У 2012 році закінчила аспірантуру Одеського Національного політехнічного університету за спеціальністю 05.13.06 «Інформаційні технології».

У 2016 році захистила дисертацію за спеціальністю 05.13.12 «Системи автоматизації проектувальних робіт» на тему «Моделі та методи проектування енергозберігаючих гідроаеродинамічних систем у спеціалізованому АРМ».

Сфера наукових інтересів: нейронні мережі, обробка зображень, штучний інтелект, автоматизація проектування, автоматизація систем обробки інформації, енергозбереження, енергоефективність, гідроаеродинамічні системи.

Має 13 наукових публікаціях, серед них 8 статей у наукових журналах із  переліку МОН України, 5 з яких включені до міжнародних наукометричних баз, 5 – у працях або тезах доповідей міжнародних та національних конференцій.

З 2006 р. є членом національної спілки фотохудожників України.

Comments are closed.