Палій Сергій Володимирович

Палій Сергій Володимирович

Кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри інформаційних систем та технологій. 

Вища освіта:

Київський національний університет будівництва і архітектури. Спеціальність «Інформаційні технології проектування», диплом магістра з відзнакою.

Захищені дисертації:

  • Кандидатська дисертація: «Хмарні механізми формування інформаційно-організаційного середовища довузівської підготовки іноземців» за спеціальністю 05.13.06 − «Інформаційні технології».

Досвід роботи: 

  • 2002-2017 рр. Київський національний університет будівництва і архітектури. Обіймав різні керівні посади – начальник сектора, начальник відділу, завідувач відділення, начальник інформаційно-обчислювального центру.
  • 2009-2015 рр. Київський національний університет будівництва і архітектури. Асистент кафедри основ інформатики, доцент кафедри основ інформатики, доцент кафедри інформаційних технологій.
  • З вересня 2017 року працював на посаді доцента кафедри мережевих та інтернет технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
  • З 09 січня 2018 року переведений на посаду доцента кафедри інформаційних систем та технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
  • З 20 жовтня 2019 року працював на посаді заступника декана з наукової роботи факультету інформаційних технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
  • З 26 грудня 2019 року переведений на посаду доцента кафедри інформаційних систем та технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Наукові праці: 

Автор близько 40 наукових праць, з них: 18 статей у фахових виданнях та виданнях, що входять до переліку наукометричних баз даних (1 стаття у закордонному науковому виданні, 2 публікації, що входять до переліку наукометричної бази даних Scopus) та 9 публікацій тез у матеріалах науково-технічних конференцій.

Наукові інтереси:

Інформаційно-комунікаційні технології (ICT), інтернет речей (IoT), електронне навчання (eLearning), інформаційна безпека (Information security).

Наукова та міжнародна діяльність:

  • Бере участь у міжнародному проекті Erasmus+KA2: Розвиток потенціалу вищої освіти / Capacity Building in the Field of Higher Education «dComFra – Digital competence framework for Ukrainian teachers and other citizens» / «dComFra – Цифрова рамка компетенцій для українських вчителів та інших громадян» № 598236-EPP-1-2018-1-LT-EPPKA2-CBHE-SP.

Нагороди: Подяка Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Comments are closed.