Мусієнко Андрій Петрович

foto_musienkoНародився 03.03.1986 року м. Жмеринка Вінницької області

Освіта:  2003-2008 рр. – Волинський національний університет імені Лесі Українки,  фах:  магістр  математики, викладач; 2008-2011 рр. – аспірантура Інституту математики НАН України;

Досвід роботи: 2011-2013 рр. – молодший науковий співробітник відділу теорії функцій  Інституту математики НАН України; 2013-2016 рр.  –  доцент кафедри вищої математики Державного університету телекомунікацій.

У 2013 році захистив кандидатську дисертацію «Нерівності типу Лебега для сум Валле Пуссена на множинах диференційовних функцій» на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.01.01 – математичний аналіз. Захист відбувся в Інституті математики НАН України.

Сфера наукових інтересів: теорія функцій, інформаційні технології, технології підтримки прийняття рішень, штучний інтелект.

Наукова діяльність: 19 наукових статей у фахових виданнях, три з яких в – наукометричній базі Scopus; 1 навчально-методичний посібник;  4 навчально-методичних програми; участь у 30 міжнародних науково-практичних конференціях.

Електронна адреса mysienkoandrey@gmail.com

Comments are closed.