Пашинська Наталія Миколаївна

foto_pashynskaк.геогр.н., старший науковий співробітник

Народилася 15 березня 1979 року.

У 2001 р. закінчила природничо-географічний факультет Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова та отримала кваліфікацію магістра з географії. З 2001 по 2004 роки навчалася в аспірантурі Інституту географії НАН України.

У 2009 р. захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 11.00.02 – економічна та соціальна географія.

З 2004 по 2016 рр. працювала в Інституті географії Національної академії наук України на посадах провідного інженера, наукового співробітника та старшого наукового співробітника.

З 2013 р. – доцент кафедри землеустрою та кадастру Національного авіаційного університету (за сумісництвом). Викладала навчальні дисципліни: «Цифрова картографія», «Управління територіальним розвитком», «Прогнозування і планування використання земель».

У 2014-2015 рр. – курси підвищення кваліфікації у Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут» за програмами «Вступ до геоінформаційних систем для інфраструктури просторових даних», «Системи управління базами даних для інфраструктури просторових даних», «Просторові кадастрові інформаційні системи інфраструктури просторових даних» за напрямом 7.060101 (комп’ютерні науки).

У 2014 р. – стажування у Vancouver Island University (Канада) за програмою «Advanced Instructional Skills and Program Development Geographic Information Systems».

Брала участь у міжнародному канадсько-українському проекті “Laying the Foundation for a Spatial Data Infrastructure: Building Capacity within the Ukrainian Government to Support Sustainable Economic Growth” (2014-2016 рр.): розробка та викладання курсів «Вступ до геоінформаційних систем для ІПД», «Просторове моделювання та прикладні рішення для ІПД».

Автор понад 60 наукових публікацій, із яких – 2 навчальні посібники, 8 підрозділів у 3 монографіях, 10 публікацій у зарубіжних виданнях.

Наукові інтереси: геоінформатика, геоінформаційні системи, інфраструктура просторових даних, ГІС-аналіз, цифрова картографія, веб-картографування, просторове моделювання.

E-mail: n_pashynska@ukr.net

Comments are closed.