Теоретичні основи систем зв’язку з рухомими об’єктами

Назва дисципліни «Теоретичні основи систем зв’язку з рухомими об’єктами» (6 семестр)

Спеціалізація «Адміністративний менеджмент в сфері захисту інформації»

Кафедра: кібербезпеки та захисту інформації

Викладач: буде запрошено провідного вченого в цій області

 

Анотація

Навчальна дисципліна «Теоретичні основи систем зв’язку з рухомими об’єктами» (ТОСЗРО) дає фудаметальну підготовку для вивчення теоретичних основ систем мобільного зв’язку (СМЗ) і основних показників якості їх функціонування, базових технологій, що використовуються в сучасних системах мобільного зв’язку: систем персонального виклику, транкінгового та стільникового зв’язку, систем супутникового зв’язку, призначення основних функціональних блоків типовий блок схеми системи мобільного зв’язку, а також створення бази для подальшого вивчення дисциплін базової (загально-професійної) частині спрямування.

Розуміння роботи будь-якої системи і мережі мобільного зв’язку, а також окремих їх компонентів неможливо без володіння певними знаннями в області теоретичних основ побудови і функціонування таких систем і мереж, що, в підсумку, дозволяє успішно освоїти основну освітню підготовку бакалаврів профілю підготовки, формує професійні знання для подальшої роботи випускника в сфері інформаційних технологій.

Основне завдання дисципліни полягає в підготовці студентів-бакалаврів, формування у них цілісної системи теоретичних знань і практичних навичок в області побудови основних різновидів систем мобільного зв’язку, теоретичних понять і уявлень, властивих особливостей вільного поширення радіохвиль в різних діапазонах; навчити основним методам розрахунку енергетичних параметрів мобільних систем зв’язку. В рамках дисципліни ТОСЗРО студент отримає теоретичні знаня та практичні навички з: організації роботи системи мобільного (стільникового) зв’язку; оптимізації використання частотного діапазону і обробки сигналів в стільниковому зв’язку; цифрової обробки сигналів в СМЗ; функціонального пристрою абонентського радіотелефонного апарату; порівняльного аналізу систем мобільного зв’язку; оптичних систем бездротового зв’язку; технічних основ побудови СМЗ; бездротових локальних мереж; сімейства стандартів для широкосмугового доступу; системи мобільного зв’язку стандарту 802.16е; транкінгових систем радіозв’язку; систем мобільного зв’язку третього і четверного покоління; стандартів бездротового абонентського доступу.

 

Кількість годин: лекції – 18, практичні – 20, консультації – 2, самостійна робота – 80. Разом 4 кредити ЄКТС.

Форма контролю: іспит

Comments are closed.