Теорія інформації та кодування

Назва дисципліни «Теорія інформації та кодування» (5 семестр)

Спеціалізація «Адміністративний менеджмент в сфері захисту інформації»

Кафедра: кібербезпеки та захисту інформації

Викладач: буде запрошено провідного вченого в цій області

 Анотація

Інформація та кодування – два основних поняття сучасних телекомунікаційних і інформаційних систем і мереж. Інформація в технічному сенсі і методи її захисту від помилок, які виникають в результаті передачі повідомлень, є сьогодні основою при підготовці фахівців, що працюють в області інформаційних технологій і захисту інформації. У дисципліні викладені в компактній формі наступні питання.

Вводяться поняття інформації, ентропії і надмірності. Розкривається підхід, при  якому інформація є мірою невизначеності. Формулюються найважливіші положення, оптимізації інформаційних потоків в технічних системах.

Розглянуто два сімейства кодів, які знайшли в даний час широке практичне застосування: циклічні і згортуючі коди. Перші – часто використовують при передачі даних в локальних мережах і в інтернеті. Вони особливо ефективні для виявлення пакетів помилок в системах передачі даних. Згортуючі коди популярні в сильно зашумлених каналах, наприклад, в мобільному зв’язку. З їх допомогою исиравяются помилки, які виникають при передачі інформації в таких системах.

Поняття теорії інформації та кодування базуються на методах теорії імовірності і алгебри кінцевих полів. З метою кращого розуміння цих розділів математики, всі теоретичні положення ілюструються прикладами і супроводжуються детальним рішенням задач.

 

Кількість годин: лекції – 16, лабораторні – 20, практичні – 20, консультації – 3, самостійна робота – 121. Разом 6 кредитів ЄКТС.

Форма контролю: іспит

Comments are closed.