Кросплатформне програмування

Кафедра: програмних систем і технологій.

Викладач: Поляков С.А.

Поляков Сергій Анатолійович

Поляков Сергій Анатолійович

 Анотація

Кросплатформеність – здатність програмного забезпечення працювати більш, ніж на одній апаратній платформі і (або) операційній системі. Забезпечується завдяки використанню високорівневих мов програмування, середовищ розробки і виконання, що підтримують умовну компіляцію, компоновку і виконання коду для різних платформ. Типовим прикладом є програмне забезпечення, призначене для роботи в операційних системах Linux і Windows одночасно. Здійснюється реалізацією одних і тих же функцій для кожної операційної системи окремо.

Кросплатформеними можна назвати більшість сучасних високорівневих мов програмування. Наприклад, C, С ++, Java – кросплатформені мови на рівні компіляції, тобто для цих мов є компілятори під різні платформи. Це дозволяє – при належній якості коду – не переписувати основний двигун програми, змінюються лише особливі системозалежні частини.
Не менш важливі для платформ є стандартизовані бібліотеки середовища виконання. Зокрема, стандартом стала бібліотека мови Сі. З великих кроссплатформенних бібліотек – Qt, GTK +, FLTK, STL, Boost, OpenGL, SDL, OpenAL, OpenCL.

Одним з останніх прикладів кросплатформених систем є новий реліз .NET Core. Він працює на Windows, OS X і кількох дистрибутивах Linux. Він також підтримує різні архітектури процесора.

Кількість годин – 180.  Лекції – 32. Практичні – 32. Самостійна робота – 118. Разом 6 кредитів ЄКТС.

Форма контролю: залік.

Comments are closed.