Мовні процесори

Кафедра: програмних систем і технологій.

Викладач: буде запрошено провідного вченого в цій області

Анотація

Мета: оволодіння вмінням створювати інтерпретатори, компілятори та інші програмні засоби аналізу та трансформації кодів на мовах програмування та інших штучних мовах.

За результатами вивчення дисципліни студенти повинні знати: поняття та класифікації формальних мов та формальних граматик.; основні факти про скінченні автомати та магазинні автомати; основні факти про транслятори, компілятори; етапи виконання трансляції коду на мовах програмування; поняття лексичного аналізу, метод програмування лексичних аналізаторів на основі скінчених автоматів; поняття синтаксичного аналізу, методи програмування синтаксичних аналізаторів; форми подання проміжного та об’єктного коду при компіляції коду; основні факти про методи генерації та оптимізації коду.

Кількість годин  –150.  Лекції – 26. Практичні – 30. Самостійна робота – 96. Разом 5 кредити ЄКТС.

Форма контролю: іспит.

Comments are closed.