Парадигми програмування

Кафедра: програмних систем і технологій.

Викладач: Зінченко А.Ю.

Зінченко Артем Юрійович

Зінченко Артем Юрійович

Анотація

Прийнято виділяти такі парадигми програмування як директивне (структурне)об’єктно-орієнтоване й декларативне (функціонально-логічне). Багато мов підтримують кілька парадигм програмування. З іншого боку, є мови орієнтовані винятково на реалізацію однієї парадигми.

Програми на мовах програмування представляють із себе множину  визначень програмних об’єктів (типів даних, функцій і т.д.), які є взаємозалежними. Парадигми програмування, як правило, фокусуються, зазвичай на описі алгоритмічної частини визначень, що входять у програму. Методологія для роботи з описовою частиною всього одна: програма повинна бути максимально структурована. Це допомагає перевикористовувати один раз написаний код, та й просто полегшує розуміння тексту програми.

Вивченню як правильно вибрати підхід для розв’язку завдання й призначений даний курс.

 

Кількість годин – 120. Лекції – 18. Практичні – 22.  Самостійна робота – 80.  Разом 4 кредити ЄКТС.

Форма контролю: залік.

Comments are closed.