Пакети прикладних програм

Кафедра: програмних систем і технологій.

Викладач: Зінченко А.Ю.

Зінченко Артем Юрійович

Зінченко Артем Юрійович

Анотація

Будуть вивчені основні пакети прикладних програм (ППП): Проблемно-орієнтовані ППП (для деяких предметних областей можлива типізація функцій керування структурою даних і алгоритмами обробки), ППП автоматизованого проектування (програми цього класу призначені для підтримки роботи конструкторів і технологів, пов’язаних з розробкою креслень, схем, діаграм, графічним моделюванням і конструюванням, створенням бібліотек стандартних елементів  креслень і їх багаторазовим використанням, створенням демонстраційних ілюстрацій і мультфільмів), ППП загального призначення (даний клас містить широкий перелік програмних продуктів, що підтримують переважно інформаційні технології кінцевих користувачів), Методо-орієнтовані ППП (даний клас включає програмні продукти, що забезпечують незалежно від предметної області й функцій інформаційних систем математичні,  статистичні й інші методи розв’язку завдань),  Офісні ППП (даний клас програмних продуктів охоплює програми, що забезпечують організаційне керування діяльністю офісу ), комунікаційні ППП (призначені для організації взаємодії користувача з віддаленими абонентами або інформаційними ресурсами мережі), Програмні засоби мультимедіа (Основне призначення програмних продуктів мультимедіа – створення, обробка й використання аудіо- і відеоінформації для розширення інформаційного простору користувача), Системи штучного інтелекту (Даний клас програмних продуктів реалізує окремі функції інтелекту людини. Основними компонентами систем штучного інтелекту є база знань, інтелектуальний інтерфейс із користувачем і програма формування логічних висновків).

Кількість годин – 180. Лекції – 32. Практичні – 32. Самостійна робота – 118. Разом 6 кредитів ЄКТС.

Форма контролю: залік.

Comments are closed.