Комп’ютерна графіка та анімація

Кафедра: програмних систем і технологій.

Викладач: Порєв Г.В.

Порєв Геннадій Володимирович

Порєв Геннадій Володимирович

Анотація

Метою дисципліни є ознайомлення із теоретичними основами комп’ютерної графіки та методології візуалізації наукових даних, із сучасним професійним інструментарієм для роботи з комп’ютерної графікою, із практикою застосування бібліотек для комп’ютерної графіки та візуалізації в сучасних мовах програмування. Дисципліна допомагає студентам набути необхідних знань і практичних навичок використання існуючих засобів комп’ютерної графіки і візуалізації та розробки спеціалізованих засобів візуалізації і моделювання в сучасних середовищах розробки.

В дисципліні вивчаються теоретичні основи комп’ютерної графіки, включаючи історичні аспекти розвитку графічних технологій, фізичні принципи передачі кольорової та просторової інформації в інформаційних технологіях, оволодінню сучасним інструментарієм комп’ютерної графіки, візуалізації, 3D-моделювання та представлення наукової інформації в графічному вигляді.

Особливий акцент в дисципліні приділено особливостям проектування і написання програмного забезпечення для відображення графічної інформації та візуалізації наукових даних, зокрема із використанням стандартної бібліотеки OpenGL та її прив’язок в різноманітних мовах програмування.

Кількість годин – 144.  Лекції – 16. Лабораторні – 32. Самостійна робота – 96. Разом 4 кредити ЄКТС.

Форма контролю: залік.

Comments are closed.