Шевченко Віктор Леонідович

шевченкоПрофесор кафедри Програмних систем і технологій (з 12.09.2016).

Навчальні дисципліни: Архітектура комп’ютера, Обчислювальні методи, Основи захисту інформації, Теорія ймовірностей, Менеджмент проектів програмного забезпечення.   Розробив та впровадив в навчальний процес технологію відео-дошки.

Наукові ступені та звання

2015 – професор кафедри “Інформаційних технологій”.

2007 – доктор технічних наук за спеціальністю 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи».

1996 – старший науковий співробітник ,

1991 – кандидат технічних наук, 20.02.15 “Гідроаеродинаміка, динаміка руху та маневрування бойових засобів”

Освіта

1979-1984 – Київське вище військове авіаційне інженерне училище, спеціальність «авіаційне електро- і приборне обладнання».

1993-1995 – Національний ТУУ (КПІ), спеціальність «маркетинг у виробничій сфері», кваліфікація «менеджер-маркетолог».

1987-1990– Ад’юнктура Київського ВВАІУ по кафедрі «обчислювальній техніки і автоматики».

2005-2008 – Національна академія оборони України (НАОУ), спеціальність «організація технічного забезпечення ВПС»; магістр військового управління, оперативно-тактичного рівня.

Підвищення кваліфікації, сертифікати

2016 Сертификат аккредитованого технічного співробітника Hewlett Packard за напрямом Сервери та Сховища даних, HP ATA – Server & Storage (HP Expert ONE, HP Accredited Technical Associate).

2015– Інститут підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління

2015 – Центр інформаційних технологій і захисту інформації Вінницького національного технологічного університету. Курс «Оцінювання захищеності інформації. Виявлення закладних пристроїв».

2003 – Велика Британія, Кранфільд, Військовий університет (менеджмент оборони).

2000, 2005- школа НАТО, Обераммергау (РХБЗ, екологія).

Володіння англійською мовою на рівні СМР-2.

Науковий та науково-педагогічний стаж з 1987 року (27 років).

1984-1987 – служба у військовій частині на інженерних посадах за напрямом авіаційного обладнання.

З 1987 року на наукових та науково-педагогічних посадах.

1999-2007 – начальник науково-дослідного управління (НДУ) проблем оборонної економіки та воєнно-техногенної безпеки,

2007-2008 – начальник Національного науково-дослідного центру оборонних технологій і воєнної безпеки України (ННДЦ ОТ і ВБУ).

2008-2010 – начальник НДУ інформатизації НАОУ,

2010-2013 – начальник НДУ інформаційних технологій та проектів інформатизації – заступник начальника Центру воєнно-стратегічних досліджень (ЦВСД) Національного університету оборони України.

2013–2016 – професор кафедри Інформаційних технологій, професор кафедри Управління інформаційною безпекою Державного університету телекомунікацій (ДУТ).

2014-2015 – завідувач кафедрою Управління інформаційною безпекою,

2015-2016 – директор Навчально-наукового інституту Захисту інформації ДУТ.

Основні проекти

2013-2016 “Магістерська програма нового покоління фахівців з інформаційної безпеки, визнана ЄС (ENGENSEC)”. Викладач.

1999-2013 – науковий керівник та викладач в проектах інформатизації управління оборонними ресурсами шлязом створення інформаційно-аналітичних систем (ІАС) та АСУ.

  • 2008-2013 – керівник наукового супроводження розробки та впровадження Єдиної системи управління Адміністративно-господарськими процесами Міністерства оборони України на базі ERP SAP (підсистеми фінанси, зарплатня, логістика, технічне обслуговування та ремонт, персонал, житло, майно). У 2015 році підсистеми житло, майно прийняті на озброєння.
  • 2013 – науковий керівник системної інтеграції бізнес-аналітики в АСУ підсистем житло та нерухоме майно (ERP SAP).
  • 2003-2004 – керівник наукового супроводження розробки та впровадження ІАС оборонного планування «Ресурс», яка прийнята на озброєння наказом МОУ №498 від 22.08.2006.
  • 1999-2003 керівник наукового супроводження впровадження американської ІАС управління оборонними ресурсами DRMM (Defense Resource Management Model).

1992-2005 – науковий керівник розробки та впровадження програмно-апаратних комплексів (ПАК) медичного призначення:

  • ПАК лазерної терапії серії «Лам-500» (8 модифікацій).
  • ПАК мікромерідіанної діагностики Су-Джок.

1987-1991 – програміст і викладач за напрямком програмного забезпечення синтезу оптимальних траєкторій літальних апаратів.

  • Синтез траєкторій та моделювання динаміки польоту літака (замовник НПО Молнія, Москва).
  • RatLan (Rational Language) – препроцесор Fortran MS.

 Фахові видання, комітети

голова редакційних колегій фахових видань

2007-2008 – «Збірник наукових праць ННДЦ ОТ і ВБУ».

2009-2013 – «Збірник наукових праць ЦВСД НУОУ».

2015-2016 – журнал «Сучасний захист інформації».

Член редколегії фахових журналів:

«Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони».

«Інформація і право».

«Збірник наукових праць ЦВСД НУОУ».

«Сучасний захист інформації».

2011-2012 – член Ради головних конструкторів зі створення Єдиної автоматизованої системи управління Збройними Силами України.

2015 – заступник голови, 2016 – голова технічного комітету стандартизації ТК-107 «Технічний захист інформації».

Участь у складі Спеціалізованих вчених рад

З 2016- докторська спеціалізована рада Державного університету телекомунікацій (ДУТ) 05.13.06 – Інформаційні технології.

З 2014- СРД 26.861.06 ДУТ 21.05.01 – інформаційна безпека держави (2015-2016 –заступник голови).

2015-2016–СРД 26.861.01 ДУТ 05.12.20 – Оптоелектронні системи.

2010-2013 – заступник голови СРК 26.709.03 НУОУ 20.02.12 військова кібернетика, системи управління та зв’язок (військові науки).

2009-2013 – СРК 14.719.01 Житомирського військового інституту ім.С.П.Корольова 20.02.14 озброєння і військова техніка (технічні науки).

2007-2008–СРД 26.715.01 ННДЦ ОТ і ВБУ: 01.05.02 Математичне моделювання та обчислювальні методи (техн.науки), 05.13.06. Інформаційні технології.

Підготував 4 кандидати наук (технічних – 2, військових – 1, економічних – 1).

Публікації

Всього 178: монографій 13 (з них одноосібно 5); статей 84; навчальних посібників 2; методичних розробок 10; тез 69. Патентів 13.

Цитування в Google Academy

Comments are closed.