Егорченкова Наталья Юріївна

Фото Егорченковой НДокторант кафедри технологій управління. Закінчила у 2010 році Київський національний університет будівництва та архітектури, за спеціальністю управління проектами, кваліфікація керівник проектів та програм. Кандидат технічних наук з спеціальності 05.13.22 – управління проектами і проектами, доцент по кафедрі управління проектами. Захистила кандидатську дисертацію по темі «Управління ресурсами портфелів проектів на основі матричних моделей».

Автор 56 публікацій, з яких 4 методичні роботи, 1 авторське свідоцтво, 29 статей у фахових та інших виданнях, та 22 тез доповідей у наукових конфереціях. Лауреат Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок.

Comments are closed.