Вакантна посада начальника відділу навчально-аналітичної роботи

Начальник відділу повинен знати:

 • Закони України, постанови, рішення Верховної Ради України та органів державного управління з питань освіти;
 • Постанови, розпорядження, накази з навчальної роботи;
 • Порядок складання навчальних планів;
 • Правила ведення документації з навчальної роботи.

 Обов’язки:

 1. Організація навчального процесу на факультеті, взаємодія з підрозділами університету з питань навчальної роботи;
 2. Формування звітності факультету;
 3. Робота з навчальними планами та навантаженням факультету;
 4. Аналіз виконання навчального навантаження викладачами кафедр та надання результатів аналізу декану факультету та його заступнику з навчальної роботи;
 5. Забезпечення обліку руху контингенту студентів факультету;
 6. Адміністрування документів по науковій роботі і аспірантурі;
 7. Підготовка наказів про затвердження складу державних атестаційних та державних екзаменаційних комісій;
 8. Керівництво співробітниками підрозділу.

Comments are closed.