ІV Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології та взаємодії» (IT & I)

%d0%b1%d0%b5%d0%b7-%d1%96%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%96knu

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Національний технічний університет України «КПІ»

Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України

Інститут програмних систем НАН України

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України

8 – 10 листопада 2017 року

ІIІ Міжнародна науково-практична конференція

«Інформаційні технології та взаємодії»(IT&I)

До участі у конференції запрошуються вчені, науковці, працівники ІТ сфери, студенти.

Робочі мови конференції – українська, англійська, російська.

До початку роботи конференції планується опублікувати (у формі збірника) тези доповідей.

Напрямки роботи конференції

 1. Математичні основи інформаційних технологій.
 2. Інформаційні технології управління проектами.
 3. Інформаційна аналітика та впливи.
 4. Технології штучного інтелекту та інтелектуальна обробка даних.
 5. Інформаційні технології захисту кіберпростору.
 6. Інформаційні технології електронної комерції та електронного урядування.
 7. Технології електронної освіти.

До друку приймаються тези доповіді однією з робочих мов конференції, обсяг яких не перевищує 2-х сторінок, включаючи рисунки, таблиці і список використаних джерел. Кількість співавторів – не більше 4 осіб. Правила оформлення тез доповідей та умови їх видання 

 1. Тези доповіді повинні бути підготовлені у форматі А4 за допомогою редактора МS Word. Поля – 2 см з усіх сторін. Файл має бути названий прізвищами всіх авторів. Сторінки не нумеруються.
 2. Тези доповіді мають бути оформлені наступним чином (див. зразок):
 • шрифт Тіmes New Roman, кегель 14 рt, інтервал 1;
 • у лівому верхньому кутку:
 • УДК;
 • прізвище та ініціали автора (напівжирним шрифтом);
 • науковий ступінь, вчене звання, посада;
 • установа, місто (курсивом).
 • назва тез (великими літерами, по центру, напівжирним шрифтом);
 • основний текст (вирівнювання по ширині, абзац 1 см.);
 • список використаних джерел.
 1. Для назв таблиць, підпису рисунків використовувати вирівнювання по ширині, напівжирним шрифтом. Всі рисунки повинні бути згруповані як єдиний об’єкт. Формули розташовувати по центру з нумерацією по правому краю. При наборі формул використовувати редактор формул МS Office.

           ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ ВИКОРИСТОВУВАТИ СКАНОВАНІ ОБ’ЄКТИ!

 1. Список використаних джерел наводиться у кінці тексту мовою оригіналу. Використані джерела нумеруються відповідно до порядку згадування у тексті. Посилання на джерело та сторінки у ньому подаються у квадратних дужках за текстом.

Увага! До тексту тез доповіді, без узгодження з автором, можуть бути внесенні редакційні правки.

Тези студентів друкуються у співавторстві з науковим керівником.

 1. Право рекомендувати тези доповіді до друку залишається за програмним комітетом.
 2. За результатами розгляду тез доповіді буде прийнято рішення про їх публікацію, про що буде повідомлено авторів.

 

Електронна заявка на сайті конференції

(заповнюється обов’язково!)

 1. Прізвище, ім’я, по батькові.
 2. Науковий ступінь, вчене звання, почесне звання, навчальний заклад або місце роботи, посада.
 3. Напрямок № ___(будь ласка оберіть тільки один варіант):
 • виступити з доповіддю;
 • бути слухачем;
 • заочна участь – тільки публікація тез.
 1. Додаткові вимоги до виступу.
 2. Необхідність готелю (оплачується учасником самостійно).
 3. Поштова адреса (індекс обов’язково!), номер контактного телефону, E-mail.
 4. Інформація про те, звідки дізналися про конференцію.
 5. Чи бажаєте взяти участь у фуршеті.
 6. Дата.

Організаційний внесок 

Вартість одного примірника праць конференції – 100 грн.

Додатково:

 • за участь у конференції з кожного учасника – 150 грн. (для аспірантів – 100 грн., для студентів – безкоштовно);
 • участь в фуршеті (для бажаючих) – 300 грн.

Примітки:

 • організаційний внесок не включає поштові витрати на пересилку примірника тез.
 • за участь у конференції та фуршеті оплата здійснюється особисто при реєстрації.

Оплата організаційного внеску особисто при реєстрації, або перераховується:

Київський національний університет імені Тараса Шевченка
р/р 31256356214095
ДКСУ  в м. Києві
код банку 820172
ЄДРПОУ 02070944
Призначення платежу:
«Організаційний внесок прізвище учасника за участь у конференції ІТІ».
Комісія банку оплачується платником платежу!

Будь ласка, дотримуйтесь правил і термінів!

 

Порядок дій для участі у конференції

 1. Заповнення заявки на участь (на сайті конференції) (Учасники, до 02 жовтня 2017 року).
 2. Надсилання тез доповіді (Учасники, до 02 жовтня 2017 року).
 3. Прийняття доповіді (Програмний комітет, до 07 жовтня 2017 року).
 4. Надсилання повідомлення про прийняття доповіді (Секретаріат конференції, до 08 жовтня 2017 року).
 5. Оплата організаційного внеску за примірник праць конференції (Учасники, до 12 жовтня 2017 року, за потреби придбання додаткових примірників – при реєстрації 08 листопада 2017 року).
 6. Надсилання копії квитанції про оплату організаційного внеску за примірник праць конференції на електронну адресу конференції (Учасники, до 13 жовтня 2017 року).

Контакти

Менеджер конференції:   Іларіонов Олег Євгенович  моб. тел. (097) 818-83-07

Секретаріат конференції:

 • Волошина Олена Тарасівна моб. тел. (099) 116-14-51
 • Жихарєва Юлія Ігорівна  моб. тел. (050) 903-53-45
 • Верещинська Вікторія Валеріївна  моб. тел. (098) 877-32-90

Email:  fit_conferencii@ukr.net.
Сайт конференції:  http://iti.fit.knu.ua/

 

 

Comments are closed