Чичкань Іван Васильович

Photo_300-400_For_SiteНародився 14 вересня 1952 р. на Полтавщині. У 1970 р. вступив на механіко-математичний факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка, який закінчив у 1975 р. Як молодий спеціаліст розпочав свою трудову діяльність Чичкань І.В. у 1975 р. інженером в Науково-технічному об’єднанні «Міськсистемотехніка» у місті Києві. Далі до 1978 р. у цьому об’єднанні працював на посадах старшого інженера та керівника групи програмного забезпечення. У 1979-1982 рр. навчався в аспірантурі за спеціальністю 05.13.11 – «Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин, комплексів, систем та мереж». За цією ж спеціальністю захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук у 1987 р. у спецраді Інституту кібернетики імені В. М. Глушкова Національної академії наук України. В 1982 –1996 рр. працював в Інституті кібернетики імені В. М. Глушкова Національної академії наук України на посадах молод. наук. співр.,   керівника наукової групи, ст. наук. співр.

У 1995 р. рішенням Вченої Ради Національного університету «Києво-Могилянська академія» Чичканю І.В. присвоєно вчене звання доцента по кафедрі інформатики. З 1996 р. по 1999 р. навчався в докторантурі Національного університету «Києво-Могилянська академія». З 1999 р. по 2017 р. працював доцентом кафедри міжнародної інформації Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

З  2017 р. працює доцентом кафедри інтелектуальних інформаційних систем факультету інформаційних технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

До наукових інтересів належать: Інтернет-технології, дистанційне навчання (MOODLE), захист інформації в Інтернет та системах зв’язку. Чичкань І.В. є автором близько 100 наукових та методичних робіт в галузі математичного та програмного забезпечення комп’ютерів.

Електронна адреса: I.V.Chychkan@gmail.com

Comments are closed.