Чичкань Іван Васильович

Photo_300-400_For_Site

Кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри інформаційних систем і технологій. 

Вища освіта:

Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. Математика.

Захищені дисертації:

  • Кандидатська дисертація: тема дисертації пов’язана з представленням, обробленням і збереженням графічної інформації за спеціальністю 05.13.11 – «Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин, комплексів, систем та мереж».

Досвід роботи: 

  • 1982 – 1996 рр. — Інститут кібернетики Національної академії наук України, м. н. с.; керівник наукової групи; с. н. с.
  • 1996 – 1999 рр. — Національний університет «Києво-Могилянська академія», докторант, доцент.
  • 1999 р. – по цей час — Київський національний університет імені Тараса Шевченка, доцент.

Наукові праці: 

Близько 100 наукових праць, серед яких 45 статей у фахових виданнях України, 37 тез доповідей на конференціях, 5 навчальних посібників, 8 методичних вказівок, 1 методичний посібник.

Наукові інтереси:

Інформаційні системи; Інтернет-технології; дистанційне навчання (MOODLE); захист інформації в Інтернет та системах зв’язку.

Нагороди: Подяка МОН України.

Comments are closed.