Пирог Микола Володимирович

pirog

Асистент кафедри прикладних інформаційних систем. 

Вища освіта:

Приватний вищий навчальний заклад «Європейський університет», магістр з інформаційних управляючих систем та технологій.

Досвід роботи: 

  • 2014-2016 рр. – Приватний вищий навчальний заклад «Європейський університет», викладач.
  • 2016-2017 рр. – Київський коледж Національного університету «Одеська юридична академія», викладач.
  • 2017 р. – Коледж інформаційних систем і технологій Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», викладач.
  • З 2017 р. – по теперішній час – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, асистент.

Наукові праці: 

29 наукових праць, серед яких 7 статей у фахових та закордонних виданнях, 22 тези доповідей на конференціях.
Індекс Гірша в Scopus – 1, у Google Scholar – 1.

Профілі:

Основні публікації:

1. Монографії, підручники, посібники
– Пирог М. В. Кроссплатформний застосунок для об’єднання співвласників багатоквартирних будинків в умовах інформатизації суспільства / М. В. Пирог, О. С. Борсук // Використання інформаційних та комунікаційних технологій в сучасному цифровому суспільстві : колективна монографія / М. В. Пирог, О. С. Борсук. – Херсон: Книжкове видавництво ФОП Вишемирський В.С., 2020. – С. 32–42.

2. Публікації, що індексуються у Scopus або Web of Science
– Lakhno V., Mohylnyi H., Donchenko V., Smahina O., Pyroh M. A model developer for teaching an adaptive system of recognizing cyberattacks among non-uniform queries in information systems / V. Lakhno, H. Mohylnyi, V. Donchenko, O. Smahina, M. Pyroh // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2016, 4/9 (82), p. 27-35. (переглянути)
– Mironova V., Pyroh M., Harko I. Methodology of Building Agile-Education Processes in Higher Education Institutions. 7th International Conference “Information Technology and Interactions” (IT&I-2020), Kyiv, Ukraine, December 02-03, 2020. CEUR Workshop Proceedings Volume 2845, 2021, Pages 409-417. (переглянути)
– Harko I., Pyroh М., Mironova V., Application of Agile-methodology in teaching Algorithmization and programming basics for Computer sciences speciality students. Information Technologies and Learning Tools, [S. l.], v. 85, n. 5, p. 147–162, 2021. (переглянути)
– Mironova V., Pyroh M., Harko I. Information Technology for Forecasting and Guaranteeing of Software-Hardware Complexes Information Security Indicators. 8th International Conference “Information Technology and Interactions” (IT&I-2021), Kyiv, Ukraine, December 01-02, 2021. CEUR Workshop Proceedings Volume 3179, 2022, Pages 320-328. (переглянути)

Наукові інтереси:

Електронне урядування, інформаційні системи електронного волевиявлення.

 

 

Comments are closed.