I МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ПРОБЛЕМИ КІБЕРБЕЗПЕКИ ІНФОРМАЦІЙНОТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ» (PCSIТS)

 

 

ПРОГРАМА

І МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
«ПРОБЛЕМИ КІБЕРБЕЗПЕКИ ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ»

5 – 6 квітня 2018 р.
Київ – 2018


 ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ

Голова:
Оксіюк Олександр Глібович, докт. техн. наук, проф., завідувач кафедри кібербезпеки
та захисту інформації факультету інформаційних технологій КНУ імені Тараса Шевченка.

Заступник Голови:
Наконечний Володимир Сергійович, докт. техн. наук, с.н.с., професор кафедри кібербезпеки
та захисту інформації факультету інформаційних технологій КНУ імені Тараса Шевченка

 

Члени програмного комітету:
Блауиштейн Натан Олександрович, д.т.н, проф. (Ізраїль).
Блінцов Володимир Степанович, д.т.н., проф.(Україна).
Бурячок Володимир Леонідович, д.т.н., проф.(Україна).
Васіліу Євген Вікторович, д.т.н., проф.(Україна).
Горбенко Іван Дмитрович, д.т.н., проф.(Україна).
Гребенюк Олексій Володимирович Директор компанії “Хай-Тек Бюро”.
Дашковська Олена Володимирівна, к.х.н., доц.(Україна).
Дудикевич Валерій Богданович, д.т.н., проф.(Україна).
Карпінський Микола Петрович, д.т.н., проф.(Республіка Польща).
Корнейко Олександр Васильович, к.т.н., проф.(Україна).
Куляниця Олександр Іосифович, к.т.н., с.н.с. (Україна).
Мачуський Євгенiй Андрiйович, д.т.н., проф.(Україна).
Політанський Леонід Францович, д.т.н., проф.(Україна).
Скриник Олександр Павлович, радник голови Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.
Субач Ігор Юрійович, д.т.н., проф.(Україна).
Тадеєв Петро Олександрович, к.ф-м.н., д.п.н., проф.(Україна).
Юдін Олександр Костянтинович, д.т.н., проф.(Україна).
Явіч Максим Павлович, Університет Банка Грузії, проф., президент наукової асоціації по кібербезпеці (Грузія).

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

5 квітня
актова зала (аудиторія 403). 

Модератори:
Оксіюк Олександр Глібович, завідувач кафедри кібербезпеки та захисту інформації КНУ ім. Тараса Шевченка.
Толюпа Сергій Васильович, професор кафедри кібербезпеки та захисту інформації КНУ ім. Тараса Шевченка.

 

0900–1000 Реєстрація учасників конференції.
(хол 4 поверху корпусу факультету інформаційних технологій КНУ ім. Тараса Шевченка).
1000–1005 Відкриття конференції (актова зала).
Вітальне слово до учасників конференції:
Тесля Юрій Миколайович, декан факультету інформаційних технологій КНУ ім. Тараса Шевченка.
1005–1010 Оголошення регламенту роботи конференції:
Оксіюк Олександр Глібович, завідувач кафедри кібербезпеки та захисту інформації КНУ ім. Тараса Шевченка.
ВИСТУПИ
1. Закон України «Про вищу освіту»: підсумки імплементації.
Дашковська Олена Володимирівна, ДНУ “Інститут модернізації змісту освіти”.
2. Основні тенденції у сфері забезпечення кібербезпеки.
Черняк Олег Рустемович,  ВЧ А0515.
3. Проблеми створення стандартів постквантових криптографічних перетворень та хід їх вирішення.
Горбенко Іван Дмитрович, Харківський національний університету імені В.Н. Каразіна.
4. Роль кіберполіції в забезпеченні кібербезпеки України.
Корнейко Олександр Васильович, Національна академія внутрішніх справ.
5. Проблеми та перспективи використання нелінійної динаміки в інфокомунікаціях.
Політанський Леонід Францович, Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича.
6. Концептуальні питання професійної сертифікації фахівців з інформаційної та кібербезпеки.
Юдін Олександр Костянтинович, Національний авіаційний університет.
7. Нові інформаційно-комунікаційні реалії суспільно-політичних процесів.
Соснін Олександр Васильович, Інститут держави і права ім. В. М. Корецького Національної академії наук України.
8. Методи  генерації псевдовипадкової послідовності.
Хусаінов Павло Валентинович, Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут.
9. Основні напрями діяльності Державного центру кіберзахисту та протидії кіберзагрозам Держспецзв’язку у сфері забезпечення кібербезпеки та кіберзахисту.
Худинцев Микола Миколайович, Державний центр кіберзахисту та протидії кіберзагрозам Держспецзв’язку.
10. Проблема впливу на комп’ютерну техніку акустичного інфразвукового випромінювання.
Терейковський Ігор Анатолійович, Національний авіаційний університет України.
11. Міфи в інформаційній безпеці. Що під капотом?
Гребенюк Олексій Володимирович,
Директор компанії “Хай-Тек Бюро.”
1400–1430 КАВА-БРЕЙК
12. Система кіберзахисту держави в контексті вимог закону України «Про основні засади кібербезпеки України».
Бакалинський Олександр Олегович, Департамент формування та реалізації державної політики у сфері кіберзахисту Адміністрації Держспецзв’язку.
13. Право на порозі сінгулярності.
Баранов Олександр Андрійович, Науково-дослідний інститут інформатики і права.
14. Quantum OTP.
Явіч Максим Павлович, Кавказький університет, Президент наукової асоціації по кібербезпеці (Грузія).
15. Проблемні питання організації кіберзахисту в банківській системі

Проскуровський Роман Васильович

Національний банк України

16. Тенденції розвитку та особливості забезпечення безпеки сучасних ІоТ пристроїв.
Бурячок Володимир Леонідович, Київський університет ім. Бориса Грінченка.
17. Дослідження впливу додаткової дії на якість генераторів псевдовипадкових послідовностей на основі клітинних автоматів.
Білан Степан Миколайович, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».
18. Побудова вітчизняної інструментальної системи для проведення експертизи аудіозапису.
Рибальський Олег Володимирович, Національна академія внутрішніх справ України.
19. Диференціальна квантова криптографія.
Мачуський Євгенiй Андрiйович, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».
20. Метод структурного стеганографического кодирования.
Бараннік Володимир Вікторович, Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба.
21. Удосконалення систем виявлення кібернетичних атак відкритих на основі загальнодоступних ліцензій
Субач Ігор Юрійович, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».
22. Актуальные проблемы кибербезопасности.
Лазаренко Сергій Володимирович, Національний авіаційний університет.
23. Загрози навігаційному сегменту мережевих супутникових систем.
Швець Велеріян Анатолійович, Національний авіаційний університет.
24. ІТ – кластер як ефективне середовище для реалізації освітніх програм.
Тадеєв Петро Олександрович, Національний університет водного господарства та природокористування.
25. Прискорення методу квадратичного решета на основі рішення матриці на ходу.
Місько Віталій Миколайович, Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова НАН України.
26. Компетенції щодо кібер-безпеки з допомогою IBM University Relations.
Данько Олександр Миколайович, IBM University and Government Relations Specialist.
27. Сучасні засоби захисту платіжних систем щодо обслуговування критичних сервісів держави.
Стремецька Мирослава Станіславівна, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».
28. «Методи побудови генераторів псевдовипадкових послідовностей на основі ізоморфних перетворень еліптичних кривих».
Чевардін Владислав Євгенійович,  Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут.
29. Оптична інформаційна система з елементами маскування.
Браїловський Володимир Васильович, Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича.
30. Цифровий підпис на алгебраїчних кодах для пост-квантового застосування.
Кузнецов Олександр Олександрович, Харківський національний університету імені В.Н. Каразіна.
ОБГОВОРЕННЯ ДОПОВІДЕЙ

 

СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ

6 квітня
(актова зала – аудиторія 310)

Секція І

Науково-технічні та практичні аспекти створення та використання засобів безпеки інформаційно-телекомунікаційних систем.

Модератори:
Толюпа Сергій Васильвич, професор кафедри кібербезпеки та захисту інформації КНУ ім. Тараса Шевченка.
Пархоменко Іван Іванович, доцент кафедри кібербезпеки та захисту інформаці КНУ ім. Тараса Шевченка.

1000–1005 Відкриття та оголошення регламенту роботи секції
Толюпа Сергій Васильвич, професор кафедри кібербезпеки та захисту інформації КНУ ім. Тараса Шевченка.
ВИСТУПИ
1. Key exchange protocol.
George Iashvili, Bank of Georgia University.
2. Генеза інфографічної і голографічної компетентностей фахівців при навчанні комп’ютерної графіки бакалаврів кібербезпеки.
Матвійчук-Юдіна Олена Василівна, Національний авіаційний університет.
3. Яка кібербезпека потрібна для телекомунікаційних мереж загального користування?
Бурлаков Володимир Михайлович, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».
4. Программная реализация Меркле.
Аракелян Автанділ, Университет Грузии.
5. Розробка сучасної структури мережі для потреб урядового зв’язку.
Вергелес Дмитро Дмитрович, Державний науково-дослідний інститут спеціального зв’язку та захисту інформації
6. Проблема надійності та захисту технологій machine-to-machine m2m.
Даков Сергій Юрійович, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка.
7. Perspective steganogrpaphy: overview of the methods and their implemetation.
Романова Анна Сергіївна, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка.
8. Розробка концепції багаторівневої селективної обробки даних для багатомашинної літаючої мережі.
Гаврилов ДмитроВікторович, Харківський національний університет радіоелектроніки.
9. Впровадження системи централізованого моніторингу в інформаційних системах.
Фразе-Фразенко Олексій Олексійович, Одеська державна академія технічного регулювання та якості.
10. Perlin noise forgery detection of digital image.
Трифонова Катерина Олексіївна, Одеський національний політехнічний університет.
11. Аналіз та захист процесу аутентифікації до хмарних сервісів
Чайковська Владислава Сергіївна, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка.
12. Вероятность пропускания кибератаки механизмом защиты.
Мякухін Юрій Віталійович, Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова НАН України.
1300–1315 Підбиття підсумків роботи конференції та її закриття (актова зала – аудиторія 403).

Оксіюк Олександр Глібович, голова програмного комітету ,завідувач кафедри кібербезпеки та захисту інформації КНУ ім. Тараса Шевченка.

 

СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ

6 квітня
(аудиторія 403)

Секція ІІ

Методи, засоби та заходи управління інформаційною безпекою.

Модератори:
Бабенко Тетяна Василівна, професор кафедри кібербезпеки та захисту інформації КНУ ім. Тараса Шевченка.
Вялкова Віра Іванівна, доцент кафедри кібербезпеки та захисту інформації КНУ ім. Тараса Шевченка.

 

1000–1005 Відкриття та оголошення регламенту роботи секції ІІ.
Бабенко Тетяна Василівна, професор кафедри кібербезпеки та захисту інформації КНУ ім. Тараса Шевченка
ВИСТУПИ
1. Биометрия лица в системах учета рабочего времени.
Капшученко Дарья Олегівна, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка. В. Лазаряна.
2. Аналіз критичності вузлів у квазіієрархічних мережах соціального характеру.
Соболєв Артем Миколайович, Інститут спеціального зв’язку та захисту інформації Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”.
3. Программная реализация Меркле,
Автанділ Аракелян, Університет Грузії.
4. Правове забезпечення кіберфізичних систем в україні.
Хлапонін Дмитро Юрійович, Міжрегіональна академія управління персоналом.
5. Деякі питання інформаційної безпеки в хмарах.
Курченко Олег Анастасійович, Державний університет телекомунікацій.
6. Впровадження системи централізованого моніторингу в інформаційних системах,
Казакова Надія Феліксівна, Одеська державна академія технічного регулювання та якості.
7. Засоби автоматизованого поліканального моніторингу синхросигналів інформаційно-телекомунікаційних систем,
Коваль Валерій Вікторович, Національний університет біоресурсів і природокористування України.
8. Стеганоанализ цифровых изображений в условиях погружения дополнительной информации в область ДКП
Ахмаметьева Ганна Валеріївна, Одеський національний політехнічний університет.
9. Формування фазових текстурних ознак райдужної оболонки ока на базі DoG-фільтра
Фесенко Андрій Олексійович, КНУ ім. Тараса Шевченка.
10. Проблема надійності та захисту технологій machine-to-machine m2m,
Даков Сергій Юрійович,  КНУ ім. Тараса Шевченка.
11. Метод передавання сигналів із захистом від прослуховування для систем радіозв’язку спеціального призначення
Максимюк Тарас Андрійович, Національний університет «Львівська політехніка»
12. Дослідження питання інформаційної безпеки в  мультимодальних інтелектуальних транспортних  системах,
Конрад Тетяна Ігорівна, Національний авіаційний університет
1300–1315 Підбиття підсумків роботи конференції та її закриття (актова зала – аудиторія 403).

Оксіюк Олександр Глібович, голова програмного комітету ,завідувач кафедри кібербезпеки та захисту інформації КНУ ім. Тараса Шевченка.

Вступ

Comments are closed.