Інформаційний бізнес

Мета вивчення дисципліни – це формування знань про підприємницьку діяльність фірм, які займаються інформаційним бізнесом, а також, набуття практичних навичок із питань використовування інформаційних технологій для ведення бізнесу. Задачі вивчення дисципліни – це вивчення теоретичних засад формування інформаційного суспільства; набуття практичних умінь і навичок організації бізнесу в інформаційній сфері економіки,…

Читати далі…

Експертні системи

Кафедра: програмних систем і технологій. Викладач: Супрун О.М. Анотація Метою викладання навчальної дисципліни є формування у майбутніх фахівців сучасного рівня інформаційної культури у галузі штучного інтелекту; ознайомлення з основними методами і алгоритмами штучного інтелекту; вивчення студентами методів та засобів створення комп’ютерних систем штучного інтелекту, отримання відомостей про концептуальні основи штучного інтелекту,…

Читати далі…

Моделювання інформаційних систем та бізнес процесів

Кафедра: програмних систем і технологій. Викладач: Іванов Є.В. Анотація Мета: оволодіння вмінням створення комп’ютерних моделей діяльності компаній, підприємств, інших організацій. За результатами вивчення дисципліни студенти повинні знати: поняття інформаційної системи; підходи до моделювання інформаційних систем; уявлення про організаційні структури та діяльність підприємств; поняття бізнес процесу; мови моделювання бізнес процесів; програмі засоби…

Читати далі…

Комп’ютерна графіка та анімація

Кафедра: програмних систем і технологій. Викладач: Порєв Г.В. Анотація Метою дисципліни є ознайомлення із теоретичними основами комп’ютерної графіки та методології візуалізації наукових даних, із сучасним професійним інструментарієм для роботи з комп’ютерної графікою, із практикою застосування бібліотек для комп’ютерної графіки та візуалізації в сучасних мовах програмування. Дисципліна допомагає студентам набути необхідних знань…

Читати далі…

Програмування під мобільні платформи

Кафедра: програмних систем і технологій. Викладач: Поляков С.А. Анотація Метою викладання навчальної дисципліни є оволодіння студентами базовими засадами платформи Androіd. Даний курс передбачає вивчення функціональних можливостей середовищ програмування додатків для платформи Androіd, структури та базових компонент Androіd–додатків. Розглядаються технології роботи із списками та прив’язки даних до них. Основними завданнями вивчення дисципліни…

Читати далі…

Розробка мультимедійних та ігрових систем

Кафедра: програмних систем і технологій. Викладач: Бичков О.С. Анотація У ході вивчення дисципліни розглядаються питання розробки математичного й програмного забезпечення моделювання й візуалізації фізичних об’єктів і процесів реального світу для систем віртуальної реальності, комп’ютерних симуляторів, ігрових і навчальних систем. Будуть також вивчені  різні технологічні засоби, що націлені на розробку й подальше…

Читати далі…

Блок №2

Блок спеціалізації вільного вибору студента ОР «бакалавр» за напрямом 6.050103 «Програмна інженерія» І. Назва блоку: Блок 1.  (7–8 семестри).  ІІ. Кафедра: Програмних систем і технологій. ІІІ. Інформація на сайті факультету: fit.univ.kiev.ua Анотація блоку спеціалізації № з/п Назва дисципліни Семестр Кількість кредитів Форма контролю Викладач 1 Інформаційна безпека 8 3 Екзамен  Шевченко В.Л.  …

Читати далі…

Блок №1

Блок спеціалізації вільного вибору студента ОР «бакалавр» за напрямом 6.050103 «Програмна інженерія» І. Назва блоку: Блок 1.  (7–8 семестри). ІІ. Кафедра: Програмних систем і технологій. ІІІ. Інформація на сайті факультету: fit.univ.kiev.ua Анотація блоку № з/п Назва дисципліни Семестр Кількість кредитів Форма контролю Викладач 1 Розробка мультимедійних та ігрових систем 8 3 Екзамен Бичков…

Читати далі…

Формальні методи специфікації програм

Кафедра: програмних систем і технологій. Викладач: Поперешняк С.В. Анотація Метою і завданням навчальної дисципліни  є засвоєння  основних концепцій, принципів та понять сучасних методів розробки програмних систем. В загально світоглядному аспекті, такі поняття і методи необхідні для обґрунтування та формалізації способів розробки правильних та ефективних програм. В прикладному аспекті, такий апарат необхідний…

Читати далі…

Інтерактивні системи

Кафедра: програмних систем і технологій. Викладач: Поляков С.А. Анотація Інтерактивними системами називаються комп’ютерні системи, які характеризуються значною кількістю взаємодії між людиною і комп’ютером. Більшість користувачів добре знайомі з операційними системами Macintosh і Windows, які є головними прикладами графічних інтерактивних систем. До них так само відносяться ігри, редактори, CAD-CAM системи, а також…

Читати далі…