Мультиагентні системи

Дисципліна вільного вибору студента ОС «бакалавр» спеціальності 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» освітня програма – «Комп’ютерні науки» (набір 2016 років) спеціальності 122 – «Комп’ютерні науки» освітня програма «Комп’ютерні науки» (набір 2017 року) Перелік № 4 Мультиагентні системи (7 семестр) Кафедра: інтелектуальних та інформаційних систем Викладач: к.т.н., доцент Красовська Ганна…

Читати далі…

Сервіс-орієнтована архітектури

Дисципліна вільного вибору студента ОС «бакалавр» спеціальності 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» освітня програма – «Комп’ютерні науки» (набір 2016 років) спеціальності 122 – «Комп’ютерні науки» освітня програма «Комп’ютерні науки» (набір 2017 року) Перелік № 4 Сервіс-орієнтована архітектури (7 семестр) Кафедра: інтелектуальних та інформаційних систем Викладач:для викладання дисципліни буде запрошений…

Читати далі…

Технології захисту інформації

Дисципліна вільного вибору студента ОС «бакалавр» спеціальності 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» освітня програма – «Комп’ютерні науки» (набір 2016 років) спеціальності 122 – «Комп’ютерні науки» освітня програма «Комп’ютерні науки» (набір 2017 року) Перелік № 4 Технології захисту інформації (7 семестр) Кафедра: інтелектуальних та інформаційних систем Викладач: для викладання дисципліни…

Читати далі…

Прикладні інтелектуальні системи обробки даних

Дисципліна вільного вибору студента ОС «бакалавр» спеціальності 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» освітня програма – «Комп’ютерні науки» (набір 2016 років) спеціальності 122 – «Комп’ютерні науки» освітня програма «Комп’ютерні науки» (набір 2017 року) Перелік № 3. Прикладні інтелектуальні системи обробки даних (6 семестр) Кафедра: інтелектуальних та інформаційних систем Викладач: к.т.н.,…

Читати далі…

Попередній аналіз та підготовка даних

Дисципліна вільного вибору студента ОС «бакалавр» спеціальності 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» освітня програма – «Комп’ютерні науки» (набір 2016 років) спеціальності 122 – «Комп’ютерні науки» освітня програма «Комп’ютерні науки» (набір 2017 року) Перелік № 3. Попередній аналіз та підготовка даних (6 семестр) Кафедра: інтелектуальних та інформаційних систем Викладач: к.т.н.,…

Читати далі…

Статистичний аналіз даних

Дисципліна вільного вибору студента ОС «бакалавр» спеціальності 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» освітня програма – «Комп’ютерні науки» (набір 2016 років) спеціальності 122 – «Комп’ютерні науки» освітня програма «Комп’ютерні науки» (набір 2017 року) Перелік № 3. Статистичний аналіз даних (6 семестр) Кафедра: інтелектуальних та інформаційних систем Викладач: к. ф.-м. н.,…

Читати далі…

Методи синтезу та оптимізації

Дисципліна вільного вибору студента ОС «бакалавр» спеціальності 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» освітня програма – «Комп’ютерні науки» (набір 2016 років) спеціальності 122 – «Комп’ютерні науки» освітня програма «Комп’ютерні науки» (набір 2017 року) Перелік № 2. Методи синтезу та оптимізації (5 семестр) Кафедра: інтелектуальних та інформаційних систем Викладач: к.ф.-м.н. Наквасюк…

Читати далі…

Сучасні методи багатокритеріальної та дискретної оптимізації

Дисципліна вільного вибору студента ОС «бакалавр» спеціальності 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» освітня програма – «Комп’ютерні науки» (набір 2016 років) спеціальності 122 – «Комп’ютерні науки» освітня програма «Комп’ютерні науки» (набір 2017 року) Перелік № 2. Сучасні методи багатокритеріальної та дискретної оптимізації (5 семестр) Кафедра: інтелектуальних та інформаційних систем Викладач:…

Читати далі…

Системи обробки зображень та комп`ютерний зір

Дисципліна вільного вибору студента ОС «бакалавр» напрям підготовки 6.050101 – «Комп’ютерні науки» (набір 2015 року) Кафедра: інтелектуальних та інформаційних систем Викладач: к.т.н., проф. Гайна Георгій Анатолійович Анотація Навчальна дисципліна «Системи обробки зображень та комп`ютерний зір» присвячена вивченню загальних принципів побудови комп’ютерних систем обробки зображень, їх місця в комп’ютерних технологіях обробки…

Читати далі…

Технології захисту інформації

Дисципліна вільного вибору студента ОС «бакалавр» напрям підготовки 6.050101 – «Комп’ютерні науки» (набір 2015 року)  Кафедра: інтелектуальних та інформаційних систем Викладач: Анотація Навчальна дисципліна «Технології захисту інформації» присвячена вивченню способів: адміністрування і управління безпекою, аналізу та налагодженню системи безпеки, автоматизації задач налагодження системи безпеки, оцінки безпеки інформаційних технологій, розробки політики…

Читати далі…