Захищені інформаційні технології

Назва дисципліни «Захищені інформаційні технології» (3 семестр) Спеціалізація «Безпека інфокомунікаційних систем» Кафедра: кібербезпеки та захисту інформації Викладач: буде запрошено провідного вченого в цій області Анотація Метою захисту інформації є збереження цінності інформаційних ресурсів для їх власника. Виходячи з цього, безпосередні заходи захисту спрямовують не так на самі інформаційні ресурси, як на…

Читати далі…

Техніко-економічне обгрунтування проектів

Назва дисципліни «Техніко-економічне обгрунтування проектів» (4 семестр) Спеціалізація «Безпека інфокомунікаційних систем» Кафедра: кібербезпеки та захисту інформації Викладач: буде запрошено провідного вченого в цій області Анотація Техніко-економічне обгрунтування (ТЕО) – це комплект розрахунково-аналітичних документів, що містять основні технічні і організаційні рішення, розрахунково-кошторисні, оціночні та інші показники, що дозволяють розглядати доцільність і ефективність…

Читати далі…