Методи синтезу та оптимізації

Дисципліна вільного вибору студента ОС «бакалавр» спеціальності 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» освітня програма – «Комп’ютерні науки» (набір 2016 років) спеціальності 122 – «Комп’ютерні науки» освітня програма «Комп’ютерні науки» (набір 2017 року) Перелік № 2. Методи синтезу та оптимізації (5 семестр) Кафедра: інтелектуальних та інформаційних систем Викладач: к.ф.-м.н. Наквасюк…

Читати далі…

Сучасні методи багатокритеріальної та дискретної оптимізації

Дисципліна вільного вибору студента ОС «бакалавр» спеціальності 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» освітня програма – «Комп’ютерні науки» (набір 2016 років) спеціальності 122 – «Комп’ютерні науки» освітня програма «Комп’ютерні науки» (набір 2017 року) Перелік № 2. Сучасні методи багатокритеріальної та дискретної оптимізації (5 семестр) Кафедра: інтелектуальних та інформаційних систем Викладач:…

Читати далі…

Системи обробки зображень та комп`ютерний зір

Дисципліна вільного вибору студента ОС «бакалавр» напрям підготовки 6.050101 – «Комп’ютерні науки» (набір 2015 року) Кафедра: інтелектуальних та інформаційних систем Викладач: к.т.н., проф. Гайна Георгій Анатолійович Анотація Навчальна дисципліна «Системи обробки зображень та комп`ютерний зір» присвячена вивченню загальних принципів побудови комп’ютерних систем обробки зображень, їх місця в комп’ютерних технологіях обробки…

Читати далі…

Технології захисту інформації

Дисципліна вільного вибору студента ОС «бакалавр» напрям підготовки 6.050101 – «Комп’ютерні науки» (набір 2015 року)  Кафедра: інтелектуальних та інформаційних систем Викладач: Анотація Навчальна дисципліна «Технології захисту інформації» присвячена вивченню способів: адміністрування і управління безпекою, аналізу та налагодженню системи безпеки, автоматизації задач налагодження системи безпеки, оцінки безпеки інформаційних технологій, розробки політики…

Читати далі…

Прикладні інтелектуальні системи обробки даних

Дисципліна вільного вибору студента ОС «бакалавр» напрям підготовки 6.050101 – «Комп’ютерні науки» (набір 2015 року)  Кафедра: інтелектуальних та інформаційних систем Викладач: к.т.н., доц. Іларіонов Олег Євгенович Анотація Навчальна дисципліна «Прикладні інтелектуальні системи обробки даних» присвячена вивченню способів побудови інформаційних систем для вирішення неформалізованих задач в різних сферах творчої діяльності людини. Особлива…

Читати далі…

Інформаційний бізнес

Мета вивчення дисципліни – це формування знань про підприємницьку діяльність фірм, які займаються інформаційним бізнесом, а також, набуття практичних навичок із питань використовування інформаційних технологій для ведення бізнесу. Задачі вивчення дисципліни – це вивчення теоретичних засад формування інформаційного суспільства; набуття практичних умінь і навичок організації бізнесу в інформаційній сфері економіки,…

Читати далі…

Експертні системи

Кафедра: програмних систем і технологій. Викладач: Супрун О.М. Анотація Метою викладання навчальної дисципліни є формування у майбутніх фахівців сучасного рівня інформаційної культури у галузі штучного інтелекту; ознайомлення з основними методами і алгоритмами штучного інтелекту; вивчення студентами методів та засобів створення комп’ютерних систем штучного інтелекту, отримання відомостей про концептуальні основи штучного інтелекту,…

Читати далі…

Моделювання інформаційних систем та бізнес процесів

Кафедра: програмних систем і технологій. Викладач: Іванов Є.В. Анотація Мета: оволодіння вмінням створення комп’ютерних моделей діяльності компаній, підприємств, інших організацій. За результатами вивчення дисципліни студенти повинні знати: поняття інформаційної системи; підходи до моделювання інформаційних систем; уявлення про організаційні структури та діяльність підприємств; поняття бізнес процесу; мови моделювання бізнес процесів; програмі засоби…

Читати далі…

Комп’ютерна графіка та анімація

Кафедра: програмних систем і технологій. Викладач: Порєв Г.В. Анотація Метою дисципліни є ознайомлення із теоретичними основами комп’ютерної графіки та методології візуалізації наукових даних, із сучасним професійним інструментарієм для роботи з комп’ютерної графікою, із практикою застосування бібліотек для комп’ютерної графіки та візуалізації в сучасних мовах програмування. Дисципліна допомагає студентам набути необхідних знань…

Читати далі…