Програмування під мобільні платформи

Кафедра: програмних систем і технологій. Викладач: Поляков С.А. Анотація Метою викладання навчальної дисципліни є оволодіння студентами базовими засадами платформи Androіd. Даний курс передбачає вивчення функціональних можливостей середовищ програмування додатків для платформи Androіd, структури та базових компонент Androіd–додатків. Розглядаються технології роботи із списками та прив’язки даних до них. Основними завданнями вивчення дисципліни…

Читати далі…

Розробка мультимедійних та ігрових систем

Кафедра: програмних систем і технологій. Викладач: Бичков О.С. Анотація У ході вивчення дисципліни розглядаються питання розробки математичного й програмного забезпечення моделювання й візуалізації фізичних об’єктів і процесів реального світу для систем віртуальної реальності, комп’ютерних симуляторів, ігрових і навчальних систем. Будуть також вивчені  різні технологічні засоби, що націлені на розробку й подальше…

Читати далі…

Блок №2

Блок спеціалізації вільного вибору студента ОР «бакалавр» за напрямом 6.050103 «Програмна інженерія» І. Назва блоку: Блок 1.  (7–8 семестри).  ІІ. Кафедра: Програмних систем і технологій. ІІІ. Інформація на сайті факультету: fit.univ.kiev.ua Анотація блоку спеціалізації № з/п Назва дисципліни Семестр Кількість кредитів Форма контролю Викладач 1 Інформаційна безпека 8 3 Екзамен  Шевченко В.Л.  …

Читати далі…

Блок №1

Блок спеціалізації вільного вибору студента ОР «бакалавр» за напрямом 6.050103 «Програмна інженерія» І. Назва блоку: Блок 1.  (7–8 семестри). ІІ. Кафедра: Програмних систем і технологій. ІІІ. Інформація на сайті факультету: fit.univ.kiev.ua Анотація блоку № з/п Назва дисципліни Семестр Кількість кредитів Форма контролю Викладач 1 Розробка мультимедійних та ігрових систем 8 3 Екзамен Бичков…

Читати далі…

Формальні методи специфікації програм

Кафедра: програмних систем і технологій. Викладач: Поперешняк С.В. Анотація Метою і завданням навчальної дисципліни  є засвоєння  основних концепцій, принципів та понять сучасних методів розробки програмних систем. В загально світоглядному аспекті, такі поняття і методи необхідні для обґрунтування та формалізації способів розробки правильних та ефективних програм. В прикладному аспекті, такий апарат необхідний…

Читати далі…

Інтерактивні системи

Кафедра: програмних систем і технологій. Викладач: Поляков С.А. Анотація Інтерактивними системами називаються комп’ютерні системи, які характеризуються значною кількістю взаємодії між людиною і комп’ютером. Більшість користувачів добре знайомі з операційними системами Macintosh і Windows, які є головними прикладами графічних інтерактивних систем. До них так само відносяться ігри, редактори, CAD-CAM системи, а також…

Читати далі…

Пакети прикладних програм

Кафедра: програмних систем і технологій. Викладач: Зінченко А.Ю. Анотація Будуть вивчені основні пакети прикладних програм (ППП): Проблемно-орієнтовані ППП (для деяких предметних областей можлива типізація функцій керування структурою даних і алгоритмами обробки), ППП автоматизованого проектування (програми цього класу призначені для підтримки роботи конструкторів і технологів, пов’язаних з розробкою креслень, схем, діаграм, графічним…

Читати далі…

Вбудовані системи реального часу

Кафедра: програмних систем і технологій. Викладач: Шевченко В.Л. Анотація Мета дисципліни: сформувати уявлення щодо вбудованих систем реального часу, їх архітектури та приципів організації. Дисципліна вивчає такі основні аспекти вбудованих систем реального часу: основні галузі практичного використання, загальні принципи організації та побудови, історію та перспективи розвитку, основні характеристики, архітектуру, мікроархітектуру, операційні системи,…

Читати далі…

Економіка програмного забезпечення

Кафедра: програмних систем і технологій. Викладач: буде запрошено провідного вченого в цій області Анотація Мета і завдання навчальної дисципліни: навчити виконувати розрахунки для собівартості програмного продукту, оцінювати економічний ефект від розробки програмного продукту і ефективність інвестиційних проектів при залученні фінансових ресурсів для розробки певного проекту, приймати фінансові рішення в умовах невизначеності,…

Читати далі…

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Кафедра: програмних систем і технологій. Викладач: буде запрошено провідного вченого в цій області Анотація Мета і завдання навчальної дисципліни: формування комунікативної компетентності студентів; набуття комунікативного досвіду, що сприяє розвиткові креативних здібностей та спонукає до самореалізації фахівців, активізує пізнавальні інтереси, реалізує евристичні здібності як визначальні для формування професійної майстерності та конкурентоздатності сучасного фахівця;…

Читати далі…