Проскурін Максим Вадимович

Аспірант кафедри технологій управління.  Вища освіта: Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Управління проектами. Магістр комп’ютерних наук та інформаційних технологій. Досвід роботи:  2018 – даний час. Аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Факультет інформаційних технологій. Тема дисертаційного дослідження: «Моделі та методи інтелектуальної підтримки процесів управління ІТ проектами». Наукові праці:  13…

Читати далі…

Іваницька Анастасія Юріївна

Іваницька Анастасія Юріївна

Кандидат технічних наук, асистент кафедри програмних систем і технологій. Вища освіта: Донецький національний технічний університет. Магістр зі спеціалізованих комп’ютерних систем. Захищені дисертації: Кандидатська дисертація: «Методи та моделі інформаційної технології для автоматизованих систем переробки діагностичної інформації на основі термограм» за спеціальністю 05.13.06 − «Інформаційні технології». Досвід роботи:  2013-2015 рр. Донецький національний технічний…

Читати далі…

Зубик Людмила Володимирівна

Зубик Людмила Володимирівна

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри програмних систем і технологій.  Вища освіта: Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. Математик. Захищені дисертації: Кандидатська дисертація: «Формування професійних компетентностей майбутніх бакалаврів з інформаційних технологій у процесі вивчення фахових дисциплін» за спеціальністю 13.00.04 – «Теорія і методика професійної освіти». Досвід роботи:  1989-2019 рр. Національний університет…

Читати далі…

Бойко Юлія Петрівна

Бойко Юлія Петрівна

Кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри прикладних інформаційних систем.  Вища освіта: Національний авіаційний університет. Інженер з комп’ютерних систем. Захищені дисертації: Кандидатська дисертація: «Методи та моделі стиску інформаційних потоків в системах підтримки прийняття рішень» за спеціальністю 05.12.02 – «Телекомунікаційні системи та мережі». Досвід роботи:  2005-2018 рр. – Національний авіаційний університет. Викладач-стажист,…

Читати далі…

Ващіліна Олена Валеріївна

Ващіліна Олена Валеріївна

Кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри прикладних інформаційних систем. Вища освіта: Київський університет імені Тараса Шевченка. Механік. Математик-прикладник. Захищені дисертації: Кандидатська дисертація: «Динамічна взаємодія ударних хвиль з поверхнею розділу трансверсально-ізотропних пружних середовищ» за спеціальністю 01.02.04 – «Механіка деформівного твердого тіла». Досвід роботи:  2005 – 2019 рр. Національний транспортний університет, кафедра…

Читати далі…

Миколайчук Роман Антонович

Миколайчук Роман Антонович

Доктор технічних наук, доцент, доцент кафедри мережевих та інтернет технологій.  Вища освіта: Національний університет оборони України. Магістр військового управління. Захищені дисертації: Кандидатська дисертація: 20.02.14 – спеціальна тема. Докторська дисертація: 20.02.14 – спеціальна тема. Досвід роботи:  1993-2011 рр. Військово-інженерний інститут, м. Кам‘янець-Подільський. Науковий співробітник, начальник науково-дослідної лабораторії автоматизованих систем управління, начальник…

Читати далі…

Махович Олександр Іванович

Махович Олександр Іванович

Кандидат технічних наук, асистент кафедри мережевих та інтернет технологій.  Вища освіта: Кам’янець-Подільський державний педагогічний інститут імені В.П. Затонського. Математик. Вчитель математики, інформатики та обчислювальної техніки. Захищені дисертації: Кандидатська дисертація: «Побудова і комп’ютерна реалізація структурно-спрощених математичних моделей об’єктів із розподіленими параметрами» за спеціальністю 01.05.02 – «Математичне моделювання та обчислювальні методи». Досвід…

Читати далі…

Дахно Наталія Борисівна

Дахно Наталія Борисівна

Кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри мережевих та інтернет технологій.  Вища освіта: Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. Математик. Викладач. Захищені дисертації: Кандидатська дисертація: «Моделі прийняття рішень для дистанційного керування безпілотними літальними апаратами на основі варіаційно-градієнтних методів» за спеціальністю 05.13.06 − «Інформаційні технології». Досвід роботи:  1993 – 1994 рр. Інженер відділу…

Читати далі…

Степанов Михайло Миколайович

Степанов Михайло Миколайович

Доктор технічних наук, старший науковий співробітник, професор кафедри інформаційних систем та технологій.  Вища освіта: Київське вище зенітне ракетне інженерне училище імені С.М. Кірова. Спеціальність «Радіотехнічні засоби», кваліфікація «Радіоінженер». Державний університет телекомунікацій. Спеціальність «Безпека інформаційних і комунікаційних систем», кваліфікація «Інженер із захисту інформації в інформаційних і комунікаційних системах». Захищені дисертації: Кандидатська…

Читати далі…

Пономаренко Роман Миколайович

Пономаренко Роман Миколайович

Кандидат фізико-математичних наук, асистент кафедри інформаційних систем та технологій.  Вища освіта: Київський національний університет технології та дизайну. Інженер комп’ютерних систем. Захищені дисертації: Кандидатська дисертація: «Методи побудови паралельних нечітких систем» за спеціальністю 01.05.03 – «Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем». Досвід роботи:  2015-2018 рр. Аспірант Інституту кібернетики імені В.М.…

Читати далі…