Шевченко Віктор Леонідович

шевченко

Професор кафедри Програмних систем і технологій (з 12.09.2016). Навчальні дисципліни: Архітектура комп’ютера, Обчислювальні методи, Основи захисту інформації, Теорія ймовірностей, Менеджмент проектів програмного забезпечення.   Розробив та впровадив в навчальний процес технологію відео-дошки. Наукові ступені та звання 2015 – професор кафедри “Інформаційних технологій”. 2007 – доктор технічних наук за спеціальністю 01.05.02 «Математичне…

Читати далі…

Зінченко Артем Юрійович

Зінченко Артем Юрійович

Освіта Кандидат технічних наук, асистент кафедри. Закінчив Навчально-науковий комплекс “Інститут прикладного системного аналізу” Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. Спеціальність – “Системний аналіз і управління” (кваліфікація – “Прикладна математика”). У 2016 році захистив дисертацію кандидата технічних наук за спеціальністю 01.05.02 – Математичне моделювання та обчислювальні методи. Тема: «Комп’ютерне моделювання…

Читати далі…

Поперешняк Світлана Володимирівна

Поперешняк Світлана Володимирівна

Доцент, кандидат фізико-математичних наук. Народилась у місті Кіровоград. Закінчала з відзнакою Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка за спеціальністю «Математика та основи інформатики». Після закінчення університету викладала на фізико-математичному факультеті Кіровоградського державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. Навчалась в аспірантурі в Київському державному університеті імені Тараса Шевченка. Кандидат фізико-математичних…

Читати далі…

Поляков Сергій Анатолійович

Поляков Сергій Анатолійович

У 2014 р. перейшов на посаду асистента кафедри програмних систем і технологій ФІТ. Освіта: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, ф-т кібернетики. Шифр та напрям за якими захищена дисертація: 01.05.03 – математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем. Назва дисертації: Семантика SQL-подібних мов. Напрямки наукових досліджень: теорія програмування, теорія…

Читати далі…

Іванов Євген В’ячеславович

Іванов Євген В’ячеславович

Кандидат фізико-математичних наук, доктор Університету Тулузи. У 2010 році закінчив з відзнакою магістратуру факультету кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка. В 2010-2013 рр. перебував в аспірантурі Київського національного університету імені Тараса Шевченка та Університету Поля Сабатьє (Тулуза-3), Франція. В 2014 році захистив дисертацію на здобуття ступеня кандидата фізико-математичних наук та…

Читати далі…

Стешенко Григорій Миколайович

steshenko

Кандидат фізико-математичних наук. Асистент кафедри технологій управління. Народився 3 липня 1982 року в м. Жашків Черкаської області. З відзнакою закінчив  магістратуру факультету кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю «прикладна математика». З відзнакою закінчив економічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю «фінанси». Тема дисертації: Математичне моделювання…

Читати далі…

Супрун Ольга Миколаївна

Супрун Ольга Миколаївна

Доцент, кандидат фізико-математичних наук. Народилась в місті Ігрень Дніпропетровської області. Закінчила з золотою медаллю середню школу №17 міста Ірпінь Київської області. Отримала диплом з відзнакою факультету кібернетики Київського державного університету імені Тараса Шевченка (КДУ) за спеціальністю прикладна математика, кваліфікація математик. Після закінчення університету п’ять років працювала на посадах інженера та молодшого наукового співробітника…

Читати далі…

Бичков Олексій Сергійович

Бичков Олексій Сергійович

Доцент, кандидат фізико-математичних наук, завідувач кафедри. У 1989 році закінчив факультет кібернетики Київського державного університету ім.Т.Г.Шевченка за спеціальністю прикладна математика. У 1994 захистив дисертацію канд. фіз.-мат. наук  01.05.01 «математична кібернетика» за темою «Побудова оптимальних якісних характеристик стохастичних  диференціальних рівнянь нейтрального типу». У 2011р. пройшов курси підвищення кваліфікації  CISCO CCNA. У 2014р.…

Читати далі…