Проскурін Максим Вадимович

Аспірант кафедри технологій управління.  Вища освіта: Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Управління проектами. Магістр комп’ютерних наук та інформаційних технологій. Досвід роботи:  2018 – даний час. Аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Факультет інформаційних технологій. Тема дисертаційного дослідження: «Моделі та методи інтелектуальної підтримки процесів управління ІТ проектами». Наукові праці:  13…

Читати далі…

Литвин Олена Миколаївна

Литвин Олена Миколаївна

Фахівець I категорії кафедри технологій управління.  Вища освіта: Національний університет харчових технологій, спеціальність «Галузеве машинобудування». Досвід роботи:  1994 – 2002 рр. Київський індустріальний технікум, секретар директора. 2002 – 2009 рр. Шевченківська районна у м. Києві державна адміністрація, головний спеціаліст відділу обліку та розподілу житлової площі. 2010 – 2015 рр. Київський…

Читати далі…

Шатирко Марина Вікторівна

Фахівець I категорії кафедри технологій управління.  Вища освіта: Київський інститут народного господарства, інженер-економіст з організації механізованої обробки економічної інформації. Досвід роботи:  1987-1994 рр. Інженер, інженер-програміст Центрального науково-дослідного інституту зв’язку, м.Київ. 1994-1996 рр. Молодший науковий співробітник Київського вищого військового інституту управління і зв’язку. 1996-2005 рр. Економіст, зам. Головного бухгалтера в комерційних…

Читати далі…

Бойко Наталія Віталіївна

Аспірантка кафедри технологій управління.  Вища освіта: Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Управління проектами. Керівник проектів та програм. Досвід роботи:  2016 – 2020 рр. Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Асистент, аспірантка. Наукові праці:  6 статей у фахових виданнях України, 5 тез доповідей. Наукові інтереси: Управління конфліктами в проектах.

Читати далі…

Хлевний Андрій Олександрович

Хлевний Андрій Олександрович

Кандидат технічних наук, асистент кафедри технологій управління. Вища освіта: Вінницький національний технічний університет. Магістр з інженерної механіки. Захищені дисертації: Кандидатська дисертація: «Моделі, метод та інформаційна технологія управління технологічною підготовкою виробництва машинобудівних підприємств» за спеціальністю 05.13.22 − «Інформаційні технології». Досвід роботи:  2008 – 2011 рр. Науково-виробниче об’єднання «Солід», менеджер із продажу спеціалізованого…

Читати далі…

Оберемок Наталія Василівна

Оберемок Наталія Василівна

Кандидат технічних наук, доцент кафедри технологій управління.  Вища освіта: Київський національний університет будівництва і архітектури. Магістр з управління проектами і програмами. Керівник проектів і програм. Захищені дисертації: Кандидатська дисертація: «Багатоваріантні моделі управління якістю мультипроектного середовища проектно-орієнтованої компанії» за спеціальністю 05.13.22 – «Управління проектами і програмами». Досвід роботи:  2006-2007 рр. ТОВ «Ландгуд…

Читати далі…

Колеснікова Катерина Вікторівна

Колеснікова Катерина Вікторівна

Доктор технічних наук, професор, професор кафедри технологій управління.  Вища освіта: Одеський державний політехнічний університет. Магістр, інженер-електронік. Захищені дисертації: Кандидатська дисертація: «Автоматизація управління технологічним процесом у дугових сталеплавильних печах» за спеціальністю 05.13.07 – «Автоматизація технологічних процесів». Докторська дисертація: «Методологія структурного та параметричного аналізу систем проектного управління» за спеціальністю 05.13.22 − «Управління проектами і програмами».…

Читати далі…

Шелест Тетяна Миколаївна

Шелест Тетяна Миколаївна

Асистент кафедри технологій управління. Вища освіта: Київський державний інститут водного транспорту Одеської державної морської академії. Спеціаліст інженер-економіст. Київська державна академія водного транспорту. Магістр з менеджменту. Дисертації: Працює над кандидатською дисертацією зі спеціальності 05.13.22 – управління проектами та програмами. Досвід роботи:  1998-2002 рр. навчалась в аспірантурі з/ф навчання Одеської державної морської…

Читати далі…

Хрутьба Андрій Сергійович

Хрудьба Андрій Сергійович

Аспірант кафедри технологій управління.  Вища освіта: Університет економіки та права «КРОК». Магістр з адміністративного менеджменту та спеціаліст з правознавства. Національний транспортний університет. Магістр з екології. Захищені дисертації: Кандидатська дисертація:  працює над дисертацією за спеціальністю 05.13.22 − «Управління проектами та програмами». Досвід роботи:  2001 – 2003 рр. – координатор молодіжних програм у…

Читати далі…

Мезенцева Ольга Олексіївна

Мезенцева Ольга Олексіївна

Кандидат економічних наук, асистент кафедри технологій управління.  Вища освіта: Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут». Захищені дисертації: Кандидатська дисертація: «Напрями підвищення конкурентоспроможності металургійних підприємств України» за спеціальністю 08.00.04 – «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)». Досвід роботи:  2010-2014 рр. Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», асистент…

Читати далі…