Снитюк Віталій Євгенович

Снитюк Віталій Євгенович

Завідувач кафедри інтелектуальних та інформаційних систем, доктор технічних наук, професор. Народився 13 серпня 1967 р. на Волині. У 1984 р. вступив на механіко-математичний факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка, який закінчив у 1991 р. З 1986 по 1988 р. проходив дійсну строкову службу в армії. Розпочав свою трудову діяльність Снитюк…

Читати далі…

Порєв Геннадій Володимирович

Порєв Геннадій Володимирович

Народився в м.Києві в 1981 році. У 2003 році закінчив НТУУ “КПІ” за спеціальністю “наукові, аналітичні та екологічні прилади і системи”, отримав кваліфікацію магістра з відзнакою. Переможець університетського конкурсу магістерських робіт. Працював в НТУУ “КПІ” протягом 1995–2014 рр. та за сумісництвом в Національному авіаційному університеті протягом 2004-2008 рр на посаді доцента.…

Читати далі…

Красовська Ганна Валеріївна

Красовська Ганна Валеріївна

Закінчила у 1993 році Київський інженерно-будівельний інститут (КІБІ), за спеціальністю «Системи автоматизованого проектування у будівництві», кваліфікація «інженер-системотехнік». Кандидат технічних наук з спеціальності 08.06.01 –  «Економіка підприємства та організація виробництва (технічні науки)». В 1998 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Моделі та методи прийняття рішень при багатоваріантному організаційно-технологічному моделюванні в будівництві».…

Читати далі…

Онищенко Андрій Михайлович

Онищенко Андрій Михайлович

Доцент кафедри технологій управління. Закінчив у 2000 році Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г. Короленка (ПДПУ), за спеціальністю педагогіка і методика середньої освіти, математика та основи інформатики, кваліфікація викладач математики та інформатики. Доктор економічних наук з спеціальності 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці, доцент кафедри прикладної математики,…

Читати далі…

Латишева Тетяна Володимирівна

Латишева Тетяна Володимирівна

Закінчила в 2005 році Національну академію державної податкової служби України за спеціальністю «Правознавство». Має спеціальне звання «Інспектора податкової і митної справи I рангу». Асистент кафедри технологій управління КНУ імені Тараса Шевченка.  У 2016 році  захистила кандидатську дисертацію по темі: “Матричні інформаційні технології управління проектно-операційною діяльністю підприємств ”. Науковий керівник- д.т.н.,…

Читати далі…

Кубявка Любов Богданівна

Кубявка Любов Богданівна

Кандидат технічних наук  за спеціальністю 05.13.22 – управління проектами та програмами, асистент кафедри технологій управління, голова ради молодих вчених факультету інформаційних технологій, координатор проектів програми інформатизації Київського національного університету імені Тараса Шевченка. В липні 2015 року захистила кандидатську дисертацію на тему “Управління проектами впливів в програмах інформатизації вищих навальних закладів”. Закінчила…

Читати далі…

Тімінський Олександр Георгійович

Тімінський Олександр Георгійович

Доцент кафедри технологій управління. Закінчив у 1994 році Київський державний технічний університет будівництва і архітектури (КДТУБА), за спеціальністю автоматизоване управління технологічними процесами, кваліфікація інженер з автоматизації. Кандидат технічних наук з спеціальності 05.13.22 – управління проектами і розвиток виробництва, доцент по кафедрі автоматизації технологічних процесів. Захистив кандидатську дисертацію по темі «Управління…

Читати далі…

Тесля Юрій Миколайович

тесля юрій миколаєвич

teslia.kyiv.ua Тесля Юрій Миколайович, декан факультету інформаційних технологій, доктор технічних наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, сертифікований проектний менеджер рівня «А» Міжнародної асоціації управління проектами (IPMA). Працював в управлінні будівництва Південно-Української АЕС, Черкаському державному технологічному університеті, Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького, Київському національному університеті…

Читати далі…