Про кафедру

Кафедра технологій управління заснована у 2014 році (Витяг з рішення Акредитаційної  комісії України  № 884-АК від 17.06.2014).  На кафедрі працюють висококваліфіковані викладачі, які володіють не лише науковими знаннями в області  управління проектами, а також мають значний практичний досвід впровадження систем управління проектами.

Кафедра Технологій управління здійснює підготовку магістрів за спеціальністю 8.18010013 «Управління проектами», спеціалізація «Управління ІТ проектами», кваліфікація керівник проектів та програм. На навчання в магістратурі запрошуються випускники, які мають вищу освіту рівня бакалавра, спеціаліста або магістра.

Особливістю навчання на кафедрі технологій управління являється те, що студенти отримують актуальні практичні знання та вже в процесі навчання мають можливість проявити себе, перевірити рівень своїх знань у змодельованому проектному середовищі.

Наші випускники успішно можуть:

  • займатись організацією, плануванням та здійснювати контроль за процесами створення, впровадження інформаційних технологій та систем;
  • здійснювати професійне управління ІТ проектами у всіх галузях економіки, бізнесу, державного управління;
  • здійснювати керівництво командами проектів;
  • управляти ризиками, коштами, інформацією, термінами, трудовими ресурсами проектів.

При цьому кожний студент, використовуючи матеріали дисциплін, що викладаються при навчанні на кафедрі, можуть за бажанням створювати власний бізнес в ІТ сфері. Адже матеріали дисциплін, що викладаються для студентів, розробляються з використанням не лише загальновідомої теорії, а також із застосуванням практичного досвіду їх викладачів.

Кафедра співпрацює з багатьма провідними ІТ компаніями України та рекомендує своїх студентів для проходження практики та подальшого працевлаштування.

Науково-дослідницька діяльність

Кафедра технологій управління активно проводить науково-дослідницьку діяльність та спрямована на вирішення наступних завдань:

  • Розробка систем управління проектами для різних галузей народного господарства України.
  • Розробка методології гомеостатичного управління проектами.
  • Розробка матричних інформаційних технологій управління проектами.
  • Створення методології проектно-орієнтованого управління ВНЗ.
  • Розробка інструментів управління програмою інформатизації університету імені Тараса Шевченка.

Кафедра тісно співпрацює з українською, російською, азербайджанською, білоруською, японською асоціаціями управління проектами, які являються членами IPMA.

Працівники та студенти кафедри технологій управління приймають участь у щорічній Міжнародній науково-практичній конференції «Управління проектами у розвитку суспільства», що проходить в кінці травня.

В 2014-2015 н. році планується відкрити аспірантуру та докторантуру з спеціальності 05.13.22 – “Управління проектами та програмами”.

Міжнародні зв’язки кафедри

Діяльність кафедри тісно пов’язана з діяльністю міжнародних організацій, що займаються управлінням проектами. Кращий світовий досвід, в області проектного управління концентрується в таких структурах, як Міжнародна асоціація управління проектами (IPMA), Інститут проектного менеджменту (PMA).

Кафедра тісно співпрацює з Українською, Російською, Азербайджанською, Білоруською, Японською асоціаціями управління проектами, які являються членами IPMA.

Викладачі кафедри обмінюються науковими та практичними досягненнями з міжнародними колегами, активно приймають участь у міжнародних конференціях з управління проектами, що проводяться не лише на території України, а і в країнах СНГ та Європи.

Основний девіз кафедри – навчання магістрів через практику, для того щоб студенти магістранти могли вчитись і працювати. Теоретичні заняття будуть проводитись в вечірній час двічі на тиждень. Весь інший час студенти будуть працювати в проектах у межах годин на практичну підготовку та на самостійну роботу студентів.

Кафедра технологій управління
тел./факс: +380 44 5213277
email: fit@univ.net.ua
вул. Ломоносова, 81, кімн. 103
03022, Київ, Україна

Comments are closed.