Інтелектуальних та інформаційних систем

Кафедрою інтелектуальних та інформаційних систем здійснюється навчання студентів з галузі знань 12 Інформаційні технології за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології».

Навчальний процес на кафедрі орієнтований на вивчення теорії та практики:

  • проектування корпоративних інтегрованих інформаційних систем;
  • розробку систем підтримки прийняття рішень та експертних систем для різних напрямків діяльності;
  • застосування розподілених систем та паралельних обчислень для ефективного розв’язання практичних задач;
  • використання Grid- та Cloud як технологій та ресурсів розв’язання наукоємних задач;
  • оптимізації економічних та технічних систем на основі нейромережних технологій та моделювання «штучного життя»;
  • проектування Інтернет-додатків із використанням елементів штучного інтелекту.

Сучасний світ має стрімку динаміку, особливо в галузі інформаційних технологій. Експоненціальний ріст інформації вимагає створення таких систем її обробки, що базуються на нових наукових та технічних парадигмах. Раціонально здійснювати обробку великих масивів даних, використовуючи технології штучного інтелекту із застосуванням механізмів-аналогів процесів функціонування живої природи. Складні, масштабні обчислення, які необхідні для розв’язання задач біоінженерії, медицини, геоінформатики, прогнозування погоди, обробки космічних зображень та даних адронного колайдера, вимагають використання кластерних систем, розподілених, Grid- та Cloud технологій.

Абітурієнти, які обирають навчання за освітньою програмою «Комп’ютерні науки», можуть бути впевненими, що одержавши відповідні знання та набувши практичних навичок, вони одержать спеціальність, яка є актуальною на ринку праці, цікавою та знаходиться на вістрі науково-технічного прогресу.

Особовий склад кафедри:

 

 

Контактна інформація.

тел.: +380 44 4814467

04116, Україна, Київ, вул. Ванди Василевської 24, ауд 406
WWW: http://fit.univ.kiev.ua
email: kiis.fit.knu@gmail.com

Comments are closed.