Мережевих та інтернет технологій

Кафедра заснована у 2016 році (наказ ректора №509-32 від 09.06.2016 р.).

В 2016 році вперше виконано набір студентів за освітнім рівнем «бакалавр» за новою освітньою програмою  «Мережеві та інтернет технології» (спеціальність – 172 Телекомунікації та радіотехніка; галузь знань – 17 Електроніка та телекомунікації) на денну форму навчання (загальний ліцензійний обсяг – 35 осіб). Отримано 30 бюджетних місць. Навчальний план розроблено  за стандартами Міжнародної організації ITU (International Telecommunications Union).

В 2017 році вперше буде виконано набір студентів за освітнім рівнем «бакалавр» за новою освітньою програмою  «Програмні технології інтернет речей» (спеціальність – 126 Інформаційні системи та технології; галузь знань – 12 Інформаційні технології) на денну форму навчання (загальний ліцензійний обсяг – 50 осіб).
Програма розвитку кафедри

 

Протягом навчання студенти отримують фундаментальну підготовку з вищої математики, теорії ймовірності і математичної статистики, дискретної математики, фізики та інших.

Професійно-орієнтовані дисципліни:

 • Інтернет-технології.
 • Технології інтернет речей.
 • Веб-програмування.
 • Комп’ютерні мережі.
 • Системне програмування.
 • Основи схемотехніки.
 • Архітектура комп’ютерів.
 • Цифрова обробка сигналів.
 • Метрологія, стандартизація та сертифікація.
 • Електроніка.
 • Супутникові інформаційні системи та комплекси.
 • Надійність і технічна діагностика телекомунікаційних систем.
 • Адміністрування комп’ютерних мереж.
 • Комп’ютерні системи.
 • Організація комп’ютерних мереж.
 • Електронна комерція.
 • Інтернет реклама.
 • Об’єктно-орієнтоване програмування.
 • Програмування.
 • Та інші.

Ґрунтовна теоретична та практична підготовка, яку студенти отримують на кафедрі дозволить їм успішно реалізувати себе в промисловості, бізнесі та науці.

Науково-дослідницька діяльність

Основними  напрямами наукових досліджень кафедри є:

 • Функціональна стійкість телекомунікаційних систем.
 • Живучість телекомунікаційних систем.
 • Функціональна стійкість інтернет технологій.
 • Технології інтернет речей.

Проект «Функціональна стійкість телекомунікаційних систем»

Математичне та програмне забезпечення, яке дозволяє в умовах зовнішніх та внутрішніх негативних впливів (відмов, пошкоджень, помилок операторів, терористичних впливів та ін.) забезпечити функціонування телекомунікаційних систем за рахунок виявлення та перерозподілу існуючих видів надмірності (апаратної, програмної, часової, енергетичної ті ін.)

Проект «Живучість телекомунікаційних систем»

Математичне та програмне забезпечення, яке дозволяє в умовах помилок операторів та терористичних вплив на лінії передачі інформації забезпечити функціонування телекомунікаційних систем за рахунок впровадження принципів теорії семантичних структур.

Міжнародні зв’язки кафедри

Кафедра плідне співпрацює з іноземними фірмами, товариствами, закордонними вищими навчальними закладами. Результатом такої роботи є покращення навчального процесу та його наближення до відповідних світових стандартів освіти.  Це створює умови для швидкого впровадження міжнародного досвіду в існуючу систему підготовки кадрів, для реформування змісту освіти під час переходу на багаторівневу систему підготовки фахівців та забезпечує конкурентоздатність наших випускників на світовому ринку праці.

Наші співробітники:

Comments are closed.