Магістратура

Офіційний сайт Приймальної комісії КНУ ім. Тараса Шевченка

Правила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2019 р.

 

Терміни прийому заяв і документів, та зарахування на навчання ОР «Магістр»

 

РЕЗУЛЬТАТИ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

 

Результати фахових випробувань (ОР Магістратура)

 

Списки рекомендованих до зарахування (ОР Магістратура)

 

Графік проведення вступних випробувань:

ГРАФІК проведення додаткового вступного випробування для вступників на навчання за ОС “Магістр”, крім спеціальностей галузей знань 03 “Гуманітарні науки” (за виключенням спеціальності 035 “Філологія”), 05 “Соціальні та поведінкові науки”, 06 “Журналістика”, 08 “Право”, 24 “Сфера обслуговування”, 29 “Міжнародні відносини” (крім спеціальності 293 “Міжнародне право”) на денну та заочну форми навчання для вступників, які вступають до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2018 р. на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за іншою спеціальністю. 

ГРАФІК проведення консультацій з іноземної мови для вступників на навчання за ОС “Магістр”, крім спеціальностей галузей знань 03 “Гуманітарні науки” (за виключенням спеціальності 035 “Філологія”), 05 “Соціальні та поведінкові науки”, 06 “Журналістика”, 08 “Право”, 24 “Сфера обслуговування”, 29 “Міжнародні відносини” (крім спеціальності 293 “Міжнародне право”) на денну та заочну форми навчання у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка в 2018 р.

ГРАФІК проведення вступних випробувань з іноземної мови для вступників на навчання за ОС “Магістр”, крім спеціальностей галузей знань 03 “Гуманітарні науки”   (за виключенням спеціальності 035 “Філологія”), 05 “Соціальні та поведінкові науки”, 06 “Журналістика”, 08 “Право”, 24 “Сфера обслуговування”,  29 “Міжнародні відносини” (крім спеціальності 293 “Міжнародне право”) на денну та заочну форми навчання у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка в 2018 р. 

ПРОГРАМИ ПІДГОТОВКИ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ОСВІТНЬОГО РІВНЯ “МАГІСТР”:

 121 Інженерія програмного забезпечення

 • інженерія програмного забезпечення (денна форма навчання)

ВИПУСКАЮЧА КАФЕДРА

122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології

 •  управління проектами (денна та заочна форма навчання)
 •  інформаційна аналітика та впливи (денна форма навчання)

ВИПУСКАЮЧА КАФЕДРА

122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології

 • технології штучного інтелекту (денна форма навчання)

ВИПУСКАЮЧА КАФЕДРА

122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології

 • управляючі інформаційні системи (денна форма навчання)

ВИПУСКАЮЧА КАФЕДРА

125 Кібербезпека

 • кібербезпека (денна форма навчання)

ВИПУСКАЮЧА КАФЕДРА

126 Інформаційні системи та технології
 • програмні технології інтернет речей (денна форма навчання)

ВИПУСКАЮЧА КАФЕДРА

Графік консультацій 

Графік іспитів

Програми фахового випробування на 2018/2019 навчальний рік

 121 Інженерія програмного забезпечення

122 Комп’ютерні науки

125 Кібербезпека

Послідовність документів при оформленні особової справи вступника

 1. Заява
 2. Один файл + 2 конверти (з марками)
 3. Чотири фотокартки розміром 3х4 см
 4. Копія диплому
 5. Копія додатку до диплому
 6. Копія сертифіката (якщо абітурієнт складає іспити, то після завершення іспитів копія екзаменаційного листа)
 7. Копія паспорта
 8. Копія реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційний код)
 9. Копія приписного свідоцтва/військового квитка
 10. Інші документи (зокрема копії документів, що дають право на позаконкурсний вступ, першочергове зарахування, нарахування додаткових балів тощо)
 11. Згода на обробку персональних даних
 12. Заява про англійську мову
 13. Папка скорозшивач
  231250_1

Щоб побачити карту проїзду, будь ласка, перейдіть за посиланням http://www.univ.kiev.ua/ua/map (у кроці 1: підрозділ, який вас цікавить оберіть факультет кібернетики та натисніть кнопку «Знайти шлях»).

Спеціальності підготовки за освітнім ступенем “МАГІСТР”:
Галузь знань: 12 «Інформаційні технології»
Спеціальність: 122 «Комп’ютерні науки»
Освітня програма: «Управління проектами»
Спеціалізація: управління ІТ проектами. Управління проектами – це організація, планування та контроль за процесами створення та впровадження інформаційних технологій та систем; професійне управління ІТ проектами у всіх галузях економіки, бізнесу, державного управління; керівництво командами проектів; управління ризиками, вартістю, інформацією, термінами, трудовими ресурсами проектів.
Форми навчання: денна, заочна.
Термін навчання – 2 роки.

Про магістерську програму “Управління проектами” 

Відеопрезентація магістерської програми “УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ”

Відгуки випускників

Приклади запитань (вступний фаховий іспит)>>>

Перехід на сайт кафедри технологій управління 

Освітня програма: «Інформаційна аналітика та впливи»
Спеціалізація: аналітик консолідованої інформації. Випускники – це професіонали з вивчення різноманітних інформаційних джерел, розробки аналітичних оглядів по отриманій інформації та застосуванні інформаційних впливів для досягнення цілей діяльності в будь-якій сфері. Іншими словами – це інформаційна розвідка.
Форма навчання: денна.
Термін навчання – 2  роки
Детальніше >>>

Презентація магістерської програми “ІНФОРМАЦІЙНА АНАЛІТИКА ТА ВПЛИВИ”>>>

Освітньо-наукова програма «Технології штучного інтелекту»
за спеціалізаціями:
“Інтелектуальні обчислення”,
“Інтелектуальні прикладні системи”.
У цій магістерській програмі органічно поєднуються навчальні курси з аналізу даних, обробки природномовної інформації, нейромережних технологій та ІТ-менеджменту, що дозволить випускникам успішно працювати аналітиками даних, системними аналітиками, фахівцями з розробки інтелектуальних систем.

Презентація магістерської програми «Teхнології штучного інтелекту»

До навчання за освітнім ступенем “МАГІСТР”  даних спеціальностей запрошуються випускники, що отримали ступінь «бакалавр», «магістр» чи ОКР «спеціаліст» з будь-якого напрямку підготовки чи спеціальності.

На факультеті інформаційних технологій функціонують аспірантура та докторантура.
Звернення декана факультету інформаційних технологій до випускників ВНЗ >>>

 


Якщо у вас виникли запитання, напишіть нам прямо зараз!

Comments are closed.