Технології штучного інтелекту

Характеристика магістерської програми
«ТЕХНОЛОГІЇ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ»
( «Artificial Intelligence Technologies»)
освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр»

Галузь знань – 12 «Інформаційні технології»
Спеціальність – 122 «Комп’ютерні науки»
Програма – «Технології штучного інтелекту»
Термін навчання: денна форма – 2 роки.

Прийняття рішень в умовах невизначеності, бізнес-аналітика, розпізнавання аудіо-, відео- і текстової інформації, машинне навчання, комп’ютерний зір, робототехніка, розробка ігор, створення інтелектуальних систем в різних предметних областях, діагностика і прогнозування – лише мала частина напрямків штучного інтелекту. Побудова інформаційного суспільства вимагає розробки і застосування інтелектуального аналізу все більших обсягів даних. Створення артефактів, здатних замінити людину, при прийнятті рішення в складних, неоднозначних, проблемних ситуаціях, – є невід’ємною частиною парадигми суспільного розвитку.

Технології штучного інтелекту призначені для вивчення і створення інтелектуальних інформаційних технологій, які використовуються для підтримки прийняття рішень в умовах ризику, об’єктивної і суб’єктивної невизначеності; набуття практичних навичок розробки прикладних експертних систем, визначення моделей, методів та інструментальних засобів вирішення проблем, що пов’язані з неповнотою, неоднозначністю, відсутністю даних.

Фахівець зі штучного інтелекту здатний до вирішення важкоформалізованих та слабко структурованих задач. Він є тією особою, яка здатна виявити проблему; здійснити вибір відповідних методів штучного інтелекту або, при необхідності, їх розробити; керувати створенням інтелектуальних систем або систем підтримки прийняття рішень.

Випускник магістратури може займати посади керівника проекту, системного аналітика, бізнес-аналітика, наукового співробітника, а також фахівця з Data Sciense або Big Data – нових високооплачуваних і перспективних професій на ринку праці.

До головних компетентностей випускника відносяться: здатність розробляти інтелектуальні інформаційні технології, які мають стратегічне значення для організації і можуть бути застосовані для вирішення існуючих, нових або потенційних проблем підприємств, установ і організацій; розробляти і впроваджувати сховища даних; використовувати методи інтелектуального аналізу великих масивів даних для підтримки прийняття рішень в організації.

 Студенти магістерської програми «Технології штучного інтелекту» навчаються за планом, який відповідає міжнародним програмам підготовки фахівців в області штучного інтелекту.

Спеціалізації: Прикладні інтелектуальні системи, Інтелектуальні обчислення.

Студенти вивчають такі дисципліни та модулі: бізнес-аналітика, моделювання та візуалізація багатовимірних даних, гібридні технології штучного інтелекту, моделювання інтелектуальних систем, еволюційне моделювання та метаевристики, мультиагентні технології і сервіси, технології глибокого навчання.

Додатково студенти можуть отримати знання та практичні навички з таких дисциплін, як біоінформатика, методи обробки природномовної інформації, системи обробки зображень і комп’ютерний зір, геоінформатика і просторове моделювання, прикладні технології штучного інтелекту, адаптивні інтелектуальні освітні системи, технології штучного інтелекту в ігрових програмних системах, інтернет речей.

Всі студенти програми забезпечуються доступом до web-сайту електронного навчання факультету і кафедри, де студентам надаються електронні навчальні матеріали, мультимедійні презентації лекційних матеріалів, структурно-логічна схема навчання технологіям штучного інтелекту, навчальні фільми, електронні підручники і методичні матеріали, програмні керівництва. Навчання за програмою проводиться з використанням сучасних інформаційних технологій зі штучного інтелекту та унікальних програмних комплексів.

Навчання проводять сертифіковані висококваліфіковані викладачі, серед яких доктори та кандидати наук, професори і доценти, які мають досвід розробки технологій штучного інтелекту та їх практичних застосувань. Для викладання запрошуються представники Національної академії наук України, які є відомими фахівцями в світі з проблематики штучного інтелекту. Наші студенти виконують магістерські роботи у співпраці з відомими ІТ-компаніями, а часто і за їх тематикою. Такі роботи публічно захищаються в присутності представників ІТ-компаній.

У процесі навчання студенти можуть здобувати знання та навички за програмами ІТ-компаній, вирішувати складні завдання, що пов’язані з розробкою і використанням штучного інтелекту, отримувати відповідні сертифікати, які будуть давати додаткові переваги при подальшому працевлаштуванні.

Презентація освітньої програми (посилання на файл).

Термін навчання:

  • денна форма — 1 рік 9 місяців, після здобуття кваліфікації бакалавра чи спеціаліста;

Перелік документів:

  • заява;
  • копія паспорта;
  • копія військового квитка (посвідчення про приписку);
  • диплом та додаток (копії або оригінали);
  • 4 фотокартки 3×4 см;
  • копії дипломів переможця всеукраїнських та міжнародних олімпіад – за наявності;
  • сертифікат міжнародного/державного зразка з іноземної мови для професійних цілей (підтверджує рівень B2) – за наявності.

Програма вступного іспиту в магістратуру на 2017/2018 навчальний рік за освітньою програмою

  • Правила вступу в форматі  pdf можна отримати за посиланням rules.pdf
  • Програма фахового випробовування на ОР “Магістр” за спеціальністю «Технології штучного інтелекту» (pdf)

 

Графік проведення вступної кампанії у 2017 році

прийом заяв і документів для вступників на основі базової та повної вищої освіти на навчання за освітнім рівнем «магістр».

Для осіб, що мають складати вступні екзамени:  з 17 липня по 24 липня (не пізніше 18-00) 2017 р.
Вступні випробування:  з 25 липня по 2 серпня 2017 р.
Оприлюднення рейтингового списку вступників: не пізніше 12:00 3 серпня 2017 р.
Строки вибору вступниками місця навчання: не пізніше 17:00  5 серпня 2017 р.
Зарахування на бюджетне навчання: не пізніше 12:00 7 серпня 2017 р.
Зарахування за контрактом: не пізніше 10 серпня 2017 р.

Додаткова інформація також доступна на сайті університету.

 

Прийом документів до магістратури здійснюється за адресою:
просп. Академіка Глушкова, 4д, Київ, 02000
Телефон: 044-481-45-00

Comments are closed.