Дисципліни першого семестру

Характеристика дисципліни “Вступ до спеціальності”

Тема 1. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ НА ФАКУЛЬТЕТІ ТА КАФЕДРІ
1.1. Знайомство.
1.2. Особливості навчання на факультеті інформаційних технологій.
1.3. Характеристика спеціальності. Висновки та запитання.

Тема 2. ОРГАНІЦІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ В СВІТІ.
2.1. Основні організації по УП в Україні і світі, їх функції. Міжнародні стандарти з управління проектами.
2.2. Основні методології управління проектами.
2.3. Сертифікація професіоналів.
2.4. Фактори успіху в УП. Висновки та запитання.

Тема 3. ОСНОВИ ПРОФЕСІЙНОГО УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ
3.1. Основна література до теми.
3.2. Основні характеристики проектів та визначення проекту.
3.3. Класифікація проектів та критерії успіху та невдач.
3.4. Життєві цикли проектів та план віх.
3.5. Оточення проектів. Висновки та запитання.

Тема 4. ХАРАКТЕРИСТИКА УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ.
4.1. Об’єкти управління в УП.
4.2. Професіоналізм в управлінні проектами.
4.3. Правила та стандарти управління проектами.
4.4. Процеси управління проектами.
4.5. Функції та галузі знань в управлінні проектами. Системна модель управління проектами.

Висновки та запитання.

Тема 5. СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОФЕСІЙНОГО УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ

5.1. Роль інформаційних технологій в управлінні проектами.

5.2.Характеристика програмного забезпечення з управління проектами.

5.3.Особливості управління проектами в Microsoft Project.

5.4.Особливості управління проектами в Primavera Project Planer.

Висновки та контрольні запитання

Завдання для семінарського заняття.

Завдання до виконання самостійної роботи.

Запитання до заліку по дисципліні.

Comments are closed.