Перелік вибіркових дисциплін

 1. Управління проектами 2016

 1. Інформаційна аналітика та впливи 2016

 1. Комп’ютерні науки 2014

  • Спеціалізація ” Системне проектування”
   • Додаткові розділи чисельного аналізу
   • Метиди і системи розпізнавання образів
   • Теорія можливостей і нечіткі множини
   • Сучасні методи розв’язання задач дискретної оптимізації
  • Спеціалізація ” Системи штучного інтелекту “
   • Нейронні мережі
   • Еволюційні обчислення в задачах Web-, Text-, та Genetic Mining
   • Експертні технології прийняття рішень
   • Комп’ютерна лінгвістика
  • Вибір 1-ї дисципліни з переліку
   • Перелік  №1
    • Педагогіка
    • Психологія
    • Соціологія
    • Правознавство
 1. Комп’ютерні науки 2015

  • Спеціалізація “Системи штучного інтелекту”
   • Інтелектуальні робототехнічні системи
   • Менеджмент знань та онтологічний інжинірінг
   • Технології обробки природномовної інформації
   • Нейромережні технології та їх застосування
   • Моделі і методи розпізнавання образів
   • Експертні системи
   • Еволюційні обчислення в задачах Web-, Text-, та Genetic Mining
   • Теорія можливостей і нечіткі множини
   • Розподілені інтелектуальні системи
  • Спеціалізація «Системне проектування»
   • Об’єктно-орієнтований аналіз та проектування
   • Технології комп’ютерного проектування
   • Архітектура сучасних інформаційних систем
   • Хмарні обчислення
   • Проектування інформаційних систем
   • Аналіз вимог та управління якістю інформаційних систем
   • Проектування експертних систем та систем підтримки прийняття рішень
   • Проектування розподілених інформаційних систем та об’єктів
   • Інтелектуальна обробка даних в розподілених інформаційних середовищах
  • Вибір 1-ї дисципліни з переліку
 1. Безпека інформаційних і комунікаційних систем – вступ 2016 р.

 1. Управління інформаційною безпекою – вступ 2016 р.

 2. Безпека інформаційних і комунікаційних систем – вступ 2015 р. + вступ 2016 р.
  (2 курс на базі ОР «молодший спеціаліст»)

 3. Управління інформаційною безпекою – вступ 2015 р. + вступ 2016 р.
  (2 курс на базі ОР «молодший спеціаліст»)

 1. Інформатика 2014

  • Спеціалізація ” Блок №1″
   • Програмування інтерфейсу користувача
   • Нечіткі моделі та теорія м’яких обчислень
   • Телекомунікаційні технології
   • Технології хмарних обчислень
   • Big Data
   • Біокібернетика
   • Технології тестування програмного забезпечення
   • Електронна комерція
   • Управління IT проектами
  • Спеціалізація «Блок №2»
   • Методології розробки програмного забезпечення
   • Супроводження програмного забезпечення
   • Інтегровані середовища розробки модульних кросплатформних застосувань
   • Компонентне програмне забезпечення
   • Якість програмного забезпечення та тестування
   • Програмування мультимедійних, ігрових та розважальних систем
   • Основи промислової розробки програм
   • Дизайн програм
   • Інформаціний менеджмент
  • Вибір 1-ї дисципліни з переліку
   • Перелік  № 1
    • Маркетинг
    • Психологія
    • Соціологія
    • Економіка
    • Правознавство
   • Перелік № 2
    • Гроші і кредит
    • Риторика
    • Евристика. Теорія і практика аргументації
    • Економіка фірми
    • Історія світової культури і мистецтва
   • Перелік № 3
 1. Інформатика 2015

  • Спеціалізація ” Інформаційно-комунікаційні технології”
   • Програмування інтерфейсу користувача
   • Агентні технології
   • Хмарні технології
   • Технології розподілених систем та паралельних обчислень
   • Архітектура обчислювальних систем
   • Електронний документообіг
   • Інформаційні системи в управлінні
   • Офісні і видавничі системи
   • Предметні та прикладні інформаційні технології
  • Спеціалізація «Прикладне програмування»
   • Інтегровані середовища розробки модульних кросплатформних застосувань
   • Кросплатформене програмування
   • Організація баз даних і знань
   • Моделювання бізнес-процесів
   • Технології промислового розроблення програм
   • Пакети прикладних програм
   • Веб-технології
   • Супроводження програмного забезпечення та стандартизація сфери ІКТ
 2. Програмна інженерія 2014

 3. Програмна інженерія 2015

 4. Інженерія програмного забезпечення 2016

 5. Комп’ютерна інженерія 2014

  • Історія світової культури і мистецтва
  • Основи економічного аналізу
  • Бізнес-планування
  • Еристика. Теорія і практика аргументації
  • Педагогіка

Comments are closed